Впровадження розробок

Виробництво продуктів та напоїв на основі сої функціонального призначення

Для апробації і впровадження, а також з метою встановлення ефективності застосування нових видів функціональних продуктів на соєвій основі для дітей були проведені відповідні широкі клінічні дослідження в терапевтичних програмах дітей з ураженнями шлунково-кишкового тракту, а також дітей грудного і раннього віку, які страждають на алергію до білків тваринного походження. Всього було обстежено 548 дітей віком від 6 місяців до 15 років із різними видами патологій, з них 160 дітей складала контрольна група.

Проведені клінічні спостереження і лабораторно-інструментальні дослідження показали багатокомпонентну лікувально-профілактичну дію, зменшення ступіню алергізації організму, покращення травних функцій шлункового тракту, нормалізацію анаболічних процесів.

Проведені клінічні дослідження дозволили лікарям-дієтологам рекомендувати використання розроблених функціональних продуктів на основі сої не лише в раціональному, але і в лікувально-профілактичному та спеціальному дієтичному харчуванні для розробки дієт із врахуванням патогенних та метаболічних особливостей організму дитини.

Відповідно до договору про співробітництво Національної академії наук України і Київської міської державної адміністрації був створений і введений в експлуатацію цех по виробництву соєвої пасти і продуктів на її основі для одержання великого асортименту функціональних продуктів для дитячих установ та медичних закладів м. Києва. Основними перевагами розроблених енерго- і ресурсозберігаючих технологій і обладнання для виробництва нових збалансованих соєвих продуктів функціонального призначення є: раціональне використання вітчизняної сировини, ефективне використання високої харчової і біологічної цінності сої, зниження собівартості продукції на 15-30%.

Виробничі випробування і впровадження нових розроблених технологій проводились на ПП «Сонечко» благодійної організації Київського благодійного фонду охорони здоров’я і ВАТ «Фабрика-кулінарія» Дарницького р-ну м. Києва.

Для впровадження функціональних продуктів на основі сої для раціонального, оздоровчого, дієтичного та профілактичного харчування дорослого і дитячого (дітей віком від 3 років) населення, у тому числі в організованих колективах (навчальних, оздоровчих закладах, лікувальних, лікувально-профілактичних установах) були розроблені і узгоджені Міністерством охорони здоров’я України «Збірники рецептур» на 50 рецептур перших і других став.

При проведенні робіт по впровадженню розроблених продуктів на основі сої, із залученням головних спеціалістів-дієтологів України, були розроблені рекомендації та оформлені нормативні матеріали для проектів Наказів Міністерства охорони здоров’я України “Про удосконалення організації дієтичного харчування у лікувально-профілактичних закладах” та Міністерства освіти України “Норми харчування для вихованців загальноосвітніх навчальних закладів”, запропонованих в 2003 році на зміну наказу № 369 від 14.06.89 р. МОЗ СРСР. З метою інформування лікарів-педіатрів і дієтологів були розроблені «Інформаційні листи» №130-2006 і №131-2006 щодо застосування збалансованого лікувально-профілактичного харчування на соєвій основі в системі охорони здоров’я України для дитячого харчування.

Вітчизняні енергоефективні технології виробництва сухих адаптованих сумішей для дитячого лікувального харчування з гідролізованим білком

 

Розроблена технологія була апробована в промислових умовах і впроваджена на ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів”. Виготовлена продукція характеризується високою якістю і ціновою доступністю. Новий вид дитячого лікувального харчування з гідролізованим білком пройшов клінічні дослідження в головних профільних лікувальних медичних закладах – ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» АМН України та Київському міському гастроентерологічному центрі Дитячої клінічної лікарні №9 Подільського району   м. Києва. Медико-біологічні дослідження показали легку адаптацію до продукту дітей грудного і раннього віку, високу біологічну цінність, відповідність вимогам Міжнародного Кодексу дитячого харчування (Codex Alimentarius), приємні смакові властивості та виражений терапевтичний ефект при розладах функції шлунково-кишкового тракту та алергічних проявах, що дозволило одержати стійку клінічну ремісію у 93,3% дітей.

Впровадження технології виробництва сухих адаптованих сумішей з гідролізованим білком для дитячого лікувального харчування проведено на ВАТ “Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів». Виготовлена продукція характеризується високою якістю, ціновою доступністю і значним попитом споживачів.

Енергозберігаючі технології ліпідних наноструктур і функціональних матеріалів з ними на основі використання дискретно-імпульсного введення енергії

З 1998 р. колектив лабораторії розпочав розробку нового напрямку – створення технологій виробництва ліпідних наноструктур і функціональних матеріалів з ними для застосування у медицині, харчовій промисловості і сільському господарстві.

Технологія виробництва мазевих основ з ліпосомами для зовнішнього застосування в медицині та ветеринарії

В результаті проведених робіт розроблена конструкторська документація та виготовлено нестандартне обладнання, створена експериментальна дільниця виготовлення мазевих основ з ліпосомами. Відпрацьовані технологічні режими виготовлення жирових основ з ліпосомами, розроблений технологічний регламент і нормативно-технічна документація на виробництво.

Розроблена енергоефективна технологія виробництва жирових основ з ліпосомами була клінічно апробована з метою перевірки ефективності їх застосування в якості зовнішніх лікарських засобів у медицині і ветеринарії. Клінічна апробація виготовлених за розробленою технологією мазевих основ з ліпосомами, що містили необхідні біологічно активні компоненти, проведена у Науково-медичному центрі «Біокорекція» на людях дозволила встановити високу ефективність і більш глибоке проникнення в шкіру біологічно активних речовин, швидке покращення стану запаленої і сухої шкіри.

В результаті клінічної апробації мазевих основ з лікарськими препаратами у ліпосомній формі, проведеної на Українському підприємстві «Головний сервісний селекційно-технологічному центрі по конярству та кінному спорту «Конепром» було встановлено скорочення термінів лікування запалених суглобів у 2-3 рази при зниженні витрат препаратів у 4-5 разів.  

 

Технологія і обладнання для виробництва функціональних харчових продуктів з ліпідними наноструктурами

Ефективність ліпідних везикулярних наноструктур і функціональних продуктів з їх використанням підтверджена результатами клінічних досліджень, проведених у Дитячому міському гастроентерологічному центрі при Дитячій клінічній лікарні №9 Подільського району м. Києва, Інституті отоларингології       ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України. Результати апробації показали, що розроблені нами продукти харчування можуть успішно використовуватись у якості лікувального чинника в комплексній терапії лікувальних установ, а також як функціональне харчування лікувально-профілактичного призначення для дорослих і дітей від 3–х років.

Технології було впроваджено в міні-цеху для виробництва лікувально-профілактичного харчування при ДКЛ № 9 Подільського р-ну м. Києва і               ДП «Сонечко» м. Київ.

Технологія і обладнання виробництва засобів для обробки насіння та вегетуючих рослин з ліпідними наноструктурами

Апробація продукції, виготовленої за розробленою технологією проводилась на базі ДП “Київська лісова науково-дослідна станція”. Були проведені роботи з дослідження ефективності препаратів з ліпідними наноструктурами, при вирощуванні сіянців сосни звичайної – головної лісоутворюючої породи України. Обробіток сіянців везикулярними формами добрив (комплекс аміачної селітри та нітроамофоски), порівняно з еталоном, вірогідно збільшив як біометричні, так і вагові показники сіянців: висоту – на 3-29%; довжину коріння – на 1-9%; діаметр кореневої шийки – на 0,5-9%; масу надземної частини – на 3-42%; в т.ч. хвої – на 7-36%; масу коренів – на 9-33%; середню маса сіянцю – на 8-35%.

Утворена для оцінки результатів дослідно-польових досліджень комісія підприємства вважає, що застосування везикулярних форм препаратів, рекомендованих до використання в лісовому господарстві при вирощуванні посадкового матеріалу, дозволяє значно знизити концентрацію цих препаратів і покращити якісні показники для однорічних рослин. Це дає можливість знизити виробничі витрати на вирощування продукції і підвищити екологічну безпечність. Використання препаратів для обробки насіння та вегетуючих рослин у везикулярній формі, одержаних методом ДІВЕ, є ефективним і перспективним напрямком для подальшого впровадження на підприємствах, що профілюються на рослинництві.

Технологія була впроваджена на ДП “Київська лісова науково-дослідна станція” (насіння і сіянці сосни звичайної ) і ТОВ «Науково дослідний інститут сої» (пшениця, соя).

 

Технологія і обладнання для виробництва препарату з ліпідними наноструктурами для ветеринарії

Робота проведена разом зі спеціалістами Національного університету біоресурсів і природовикористання Украины (Киев).

Препарати з ліпідними наноструктурами, виготовлені за розробленою технологією сприяють швидкому відновленню структурно-функціонального стану уражених за розвитку неонатальної енеропатології органів і тканин на клітинному і субклітинному рівнях, прискорює нормалізацію розладів метаболізму, сприяє підвищенню життєздатності тварин, скороченню тривалості перебігу захворювання і реабілітаційного періоду, упереджують розвиток ускладнень і рецидивів тварин. Результати робіт були апробовані і впроваджені у ТДВ «Терезине» (Київська обл., Білоцерківський р-н, смт. Терезине) при лікуванні новонароджених телят із розладами травлення і ТОВ «Стейкагро» (Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н) при лікуванні і профілактиці внутрішніх хвороб дорослих та молодняку свиней, а також у навчально-дослідному господарстві «Великоснітинське ім. О.В.Музиченка» НУБІП України.

 

返回顶部