Опис виконуваних і виконаних проектів 

 

Розробка котлів

 1. Розроблено водогрійний водотрубний котел КВВ-2,0Гн теплопродуктивністю 2,0 МВт. Котел виготовлено, сертифіковано та впроваджено на об’єктах ОП «Кримтеплокомуненерго»
 2. Розроблено водогрійний водотрубний котел КВВ-1,0Гн теплопродуктивністю 1,0 МВт. Котел виготовлено, сертифіковано та впроваджено на об’єктах м. Лубни.
 3. Розроблено водогрійний водотрубно-димогарний котел КВВД-0,63 теплопродуктивністю 0,63 МВт. Котел виготовлено, сертифіковано та впроваджено на об’єктах м. Києва.
 4. Розроблено ескізний проект вогневої моделі топки з низькотемпературним киплячим шаром, виготовлена модель топки. Розробка КД та ТЗ на виготовлення котла з НТКШ потужністю 0,8 МВт.
 5. Розроблено: Технічне завдання на розроблення водогрійного котлоагрегату тепловою потужністю 2,0 МВт (КВ-Ф-2,0Кн) з топкою НТКШ для спалювання низькоякісного вугілля з системою уловлення і повернення золи в топку.
 6. Розроблено принципові положення концепції модернізації опалювальних котлів та котлоагрегатів у відповідності до направленості статей директиви №2001/80/ЄС.

Розроблення систем газоочищення

 1. Розроблена нова система уловлювання аерозолів з коксових батарей і установки термічної підготовки шихти. Система впроваджена на Ясенівському коксохімічному заводі «Донецьксталь».
 2. Розроблено аеродинамічний класифікатор полідисперсних порошкових матеріалів, що здатний з високою точністю розділити вихідний продукт на 4 фракції.
 3. Розроблено метод збільшення ефективності циклонних пиловловлювачів та розроблено методику розрахунку їх ефективності і енерговитрат.

Розроблення регіональних програм модернізації комунальної теплоенергетики

 1. Розроблена регіональна науково-технічна програма реабілітації комунальної теплоенергетики Донецької області спрямована на вирішення проблеми реабілітації, підтримки і сталого розвитку комунальної теплоенергетики ОКП «Донецьктеплокомуненерго». Затверджена і прийнята до реалізації.
 2. Розроблена державна програма модернізації комунальної теплоенергетики міст та областей України.
 3. Розроблена регіональна програма модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики Запорізької області.
 4. Розроблена регіональна програма модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики Житомирської області.
 5. Розроблена регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Вінницької області.
 6. Розроблена регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики міста Севастополя.
 7. Розроблена регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Донецької області.
 8. Розроблена регіональна програма модернізації систем теплопостачання Дніпропетровської області
 9. Розроблена регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Черкаської області.
 10. Розроблена регіональна програма модернізації комунальної теплоенергетики Харківської області.
 11. Методологічний супровід галузевих програм зниження викидів парникових газів (проекти цільових «зелених» інвестицій і проекти спільного впровадження)

2017 рік

1. Розроблена концепція застосування  інженерно-технічних рішень щодо підвищення енергоефективності теплогенеруючого обладнання, що експлуатується у теплових мережах м.Суми.

 2018 рік

 1. Проведено оцінку робочого стану об’єктів та елементів системи теплопостачання та допоміжних механізмів і обладнання, які забезпечують функціонування системи теплопостачання м. Києва.
 2. Проведені розрахунки енергоефективності енергогенеруючого обладнання та іншого допоміжного обладнання Сумської ТЕЦ та котельні КППВ м. Суми. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення схеми теплопостачання м. Суми, з врахуванням подальших перспективних напрямків розвитку міста.

 2019 рік

 1.  Проведені дослідження теплотехнічних та екологічних характеристик процесу спалення штучного палива.
 2. Розроблено багатосопловий подовий пальник з попереднім змішуванням
 3. Розроблено Технічне завдання на виготовлення модернізованого пальника.
 4. Розроблено ескізну документацію на виготовлення модернізованого подового пальника.
 5. Розроблено метод оптимізації процесу спалювання ТПВ:
 6. Розроблено методику для прямого визначення тепловиділення при спалюванні ТПВ. Сутність методики полягає в прямому спалюванні наважки ТПВ певної маси в котлі-калориметрі, розрахунковій обробці показів вимірювальних приладів і встановленні теплоти, що виділяється при спаленні одиниці маси ТПВ.
 7. Розроблено розрахункову модель процесу спалювання ТПВ, яка дозволяє вирішувати задачу визначення в кожному конкретному випадку необхідності спалювання додаткового палива для забезпечення можливості горіння ТПВ і заданого рівня температур в топці котла, а також дослідити вплив технологічних параметрів роботи на температурний рівень в топці котла.
 8. Отримані дві серії рівнянь регресії: для номінального теплового навантаження котла, що спалює ТПВ, і для стійкого зниженого навантаження, які встановлюють взаємні залежності між такими факторами як теплота згоряння ТПВ, коефіцієнт витрати повітря і температура підігріву повітря.
 9. Розроблено алгоритм визначення вмісту основних елементів у складі ТПВ на підставі розрахункової обробки сигналів датчиків про витрату повітря на горіння та концентрації в продуктах згорання таких компонентів як кисень, діоксид вуглецю і водяна пара в режимі безперервного моніторингу, і відповідної оптимізації витрати природного газу для підсвічування.
 10. Розроблено комплексну систему очищення димових газів (модернізовано установку газоочищення до опалювального твердопаливного котла) на основі розрахунків і експериментальних досліджень:
 11. Проведено розрахунки параметрів роботи апаратів очищення димових газів на основі систем каналів з замкнутими контурами (СКЗК).
 12. Проведено розрахунок ефективності уловлювання твердих частинок в апараті на основі СКЗК.
 13. Розроблено методику розрахунку процесу десульфуризації.
 14. Проведено розрахунок залежності ефективності зв’язування сірки від часу процесу десульфуризації димових газів.
 15. На основі проведених розрахунків та досліджень розроблено Технічне завдання та ескізну документацію на виготовлення модернізованої установки газоочищення димових газів
返回顶部