Впровадження розробок відділу ТОЕТ

(в період 2001-2019 рр., всього 93 впроваджень,

в середньому 5 впроваджень в рік)

 2019 рік

 1. Модернізація виробництва енергоефективних вікон на віконному заводі (Шаосінь, Жеянг, район Кегао, Китай).
 2. Впровадження результатів науково-дослідної роботи молодих вчених Національної академії наук України (І етап, 2019 р.) «Підвищення енергоефективності будівель із використанням рекуперативної геотермальної вентиляції», акт впровадження від 03.12.2019, ТОВ Завод енергообладнання «ДАН».
 3. Впровадження результатів науково-дослідної роботи молодих учених Національної академії наук України «підвищення енергоефективності будівель із використанням рекуперативної геотермальної вентиляції», акт впровадження від 27.11.2019 року.
 4. Акт введення в експлуатацію експериментального пальника для спалювання агропелет в твердопаливному котлі системи опалення будинку пасивного типу ІТТФ НАН України

2018 рік

 1. Впровадження результатів НДР «Техніко-економічна оцінка технологічної модернізації сектору теплопостачання населених пунктів України» (ТОВ «ЕНЕРГО ТЕПЛО ІНЖИНІРИНГ»)
 2. Методика обчислення частки енергії, виробленої тепловими насосами з відновлюваних джерел (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України)
 3. Впровадження результатів наукового завдання Об.3.2. «Підвищення ефективності функціонування енергетичних систем шляхом управління кінцевим енергоспоживанням» (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

(Акт впровадження від 06.11.2018 )

 1. Методика розрахунку параметрів теплового режиму системи теплохолодопостачання теплового бар’єру огороджувальних конструкцій будівлі (ТОВ «Завод енергообладнання «ДАН»)

(Акт впровадження від 18.01.2018 )

 1. Методика оцінки ефективності застосування теплонасосних технологій (ТОВ «Завод енергообладнання «ДАН»)

(Акт впровадження від 22.06.2018 )

 1. Енергоефективна рамка керування теплоспоживанням будинку технологій (ТОВ «Завод енергообладнання «ДАН»)

(Акт впровадження від 11.09.2018 )

 1. Розрахунок частки відновлювальної енергії, виробленої тепловими насосами, у загальному обсязі споживання енергії в Україні ((Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України)

(Акт впровадження від 27.09.2018 )

 2017 рік

 1. Впровадження результатів дисертаційної роботи Л.М. Кужель, шляхом застосування методики розрахунку тепловтрат через віконні конструкції на ТОВ «ЕНЕРГО ТЕПЛО ІНЖИНІРИНГ» (м. Київ).

(Акт впровадження від 10.10.17)

 1. Впровадження результатів дисертаційної роботи І.К. Божко, шляхом застосування методики розрахунку горизонтальних ґрунтових теплообмінників при розробці робочих проектів термомодернізації громадських будівель з використанням теплонасосних технологій в м. Житомир, на ТОВ «ЕНЕРГО ТЕПЛО ІНЖИНІРИНГ» (м. Київ).

(Акт впровадження від 12.11.17)

 1. Впровадження результатів дисертаційної роботи І.К. Божко, шляхом застосування принципової теплової схеми комбінованої теплонаносної системи теплопостачання на основі ґрунтових теплообмінників при реконструкції офісної будівлі ТОВ «Центр Водоочищення» по вул. Черняховського, 16/30 в м. Києві, на ТОВ «ЕНЕРГО ТЕПЛО ІНЖИНІРИНГ» (м. Київ).

(Акт впровадження від 07.11.17)

 1. Впровадження приладу ІВД-11 для проведення вимірювання вологості деревини в процесі сушіння в камерах конвективного типу на ТОВ «Ювенал» (м. Київ).

(Акт впровадження від 02.12.17)

 1. Акт здачі-приймання наданих послуг згідно замовлення №8Е201.01.01.05.001-РО-NAS-01 «Оцінка ресурсного потенціалу сонячної енергетики у Одеській області»
 2. Акт здачі-приймання наданих послуг згідно замовлення №8Е201.01.01.05.001-РО-NAS-01 «Оцінка ресурсного потенціалу сонячної енергетики у Одеській області»

 2016 рік

 1. На основі багаторічних досліджень в галузі термодинаміки багатопродуктових процесів і систем розроблені і набули чинності нові Державні стандарти України:
 • ДСТУ 7674:2014 Енергозбереження. енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, відпущеної тепловою електростанцією. Методика визначення
 • ДСТУ 8290:2015 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, які відпущені від газотурбінної когенераційної установки. Методика визначення;
 • ДСТУ 8291:2015 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, які відпущені від газотурбінної когенераційної установки. Методика визначення
 1. Енергетичне обстеження Білозірської загальноосвітньої школи Черкаського району Черкаської області і на його основі розроблені рекомендації по першочергових заходах для зниження енерговитрат при опаленні будівлі школи.

(Акт впровадження від 20.05.2016)

 2015 рік

 1. Впровадження результатів науково-дослідної роботи «Розробка проекту «Інвестиційна програма ПрАТ на 2016 рік».

(Акт від 03.11.2015 р.)

 1. Впровадження приладів ІВД для вимірювання вологості деревини в процесі сушіння в камерах конвективного типу.

(ТОВ «Ювенал»,  акт від 16.11.2014 р.)

 2014 рік

 1. Впровадження теплообмінника типу «капілярна тепла підлога» при реконструкції частини приміщень адміністративної будівлі ТОВ «Завод енергетичного обладнання «ДАН».

(Акт від 22.04.2014 р.).

 1. Проведення енергетичного аудиту окремих приміщень СШ №118 «Всесвіт», м. Київ.

(Акт від 19.05.2014 р.)

 1. Впровадження результатів дисертаційної роботи Гончарук С.М. в частині методології визначення тепловтрат через огороджувальні конструкції СШ №118 «Всесвіт», м. Київ.

(Акт від 31.03.2014 р.)

 1. Впровадження приладів ІВД -4м для вимірювання вологості деревини в процесі сушіння в камерах конвективного типу.

(ТОВ «Нерудінвестхолдинг» акт від 03.11.2014 р.)

 1. Впровадження приладів ІВД-12 для вимірювання вологості деревини в процесі сушіння в камерах конвективного типу.

(ТОВ «БММ» акт від 20.10.2014 р.)

 1. Впровадження результатів дисертаційної роботи Гончарук С.М. «Особливості теплопереносу в адміністративній будівлі з конвекторною системою опалення». (ПрАТ «Енергомонтажвентиляція», акт від 06.10.2014 р.)

В області науково-організаційної діяльності:

 2013 рік

Розроблено, погоджено в Мінрегіоні України та спільно з Мінрегіоном України опрацьовано в КМ України програму модернізації комунальної теплоенергетики України на 2013-2014 роки, як складову частину державної програми активізації розвитку економіки України на 2013-2014 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р., № 187).

2011 рік

Розроблено проект цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні основи модернізації комунальної теплоенергетики України»

Робота виконувалась на виконання Постанови Президії НАНУ №37 від 16 лютого 2011 року «Результати і проблеми модернізації комунальної теплоенергетики України».

2009 рік

Розроблена концепція та проект державної цільової економічної програми модернізації комунальної теплоенергетики України на 2010–2014 рр. Матеріали погоджені в міністерстві з питань житлово-комунального господарства України, направлені в Кабінет Міністрів України і були використані при опрацюванні, затвердженні і прийнятті вказаної програми (Постанова Кабінету Міністрів України від 2010 р.).

Робота виконувалась на замовлення міністерства з питань житлово-комунального господарства України

Період 2006-2011 рр.

Розроблені, погоджені в міністерстві з питань житлово-комунального господарства України, затверджені обласними радами депутатів та запущені до виконання регіональні програми комплексної модернізації комунальної теплоенергетики для:

Дніпропетровської, Черкаської, Житомирської областей (відділ ТОЕТ – відповідальний виконавець);

Харківської (включаючи м. Харкова), Чернігівської, Запорізької, Донецької областей та АР Крим (відділ ТОЕТ – співвиконавець).

В області наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності:

2013 рік

 1. Впровадження способу забезпечення повітряно-теплової завіси теплотою ґрунту при термомодернізації будівель у спеціалізованому виробничому приватному підприємстві «Факел» при термомодернізації чотирьох діючих об’єктів. (СВПП «Факел», Черкаська обл., м. Сміла, акт від 09.08.2013 р.).
 2.  Проведені дослідження теплопровідних властивостей нових композиційних матеріалів на основі поліаміду ПА6 та алюміно-оксидної кераміки для цілей ефективного відводу теплоти від потужних світловодів. Розроблена методика розрахунку процесів тепловіддачі від теплових металокерамічних радіаторів потужних світлодіодних ламп.

(Замовник: Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, акт від 20 грудня 2013 р.)

 1. Розраховані конструкції та на території ІТТФ НАНУ споруджені грунтовіодноконтурні та багатоходові акумулятори різних типів (грунтово-водяний, грунтово-повітряний та комбінований грунтово-водяний (або повітряний)) для системи теплозабезпечення та кондиціювання будівлі пасивного типу та типу «0-енергії». (Замовник – Держінформнауки України, акт від 25 грудня 2013 р.).

 2012 рік

 1. Впровадження науково-дослідної роботи «Аеродинамічна та теплова взаємодія будівлі з зовнішнім середовищем» у вигляді алгоритму в ПрАТ «Енергомонтажвентиляція» для розрахунку полів швидкості і тиску над міською забудовою по вул. Воровського м. Києва при дослідженні аеродинамічної взаємодії вітрового потоку з висотною спорудою.

(Приватне акціонерне товариство «Енергомонтажвентиляція», м. Київ, акт від 12.12.2012р.).

 1. Результати науково-дослідної роботи «Оціночний техніко-економічний розрахунок енергетичної та економічної ефективності теплоізоляції «ТЕРМОПАК», були використані ТОВ «Центр енергозберігаючих технологій» для розрахунків окупності з’ємної теплоізоляції «ТЕРМОПАК» для ПАО «Укртатнафта» м. Кременчук.

(ТОВ «Центр енергозберігаючих технологій», м. Южне, Одеська обл., акт від 24.09.2012р.)

 1. На території ІТТФ НАН України збудовано та введено до експлуатації експериментальний енергоефективний будинок (70 кВт/год на 1 м2опалювальної площі).

(Замовник: Держкомінформнауки України, акт №4 від 23.01.2013 р.).

 1. Впроваджено схемні рішення огороджувальних конструкцій, розроблених у відповідності з концепцією створення експериментального енергоефективного будинку пасивного типу ІТТФ НАН України при виконанні роботи «Розроблення схем огороджувальних теплозберігаючих конструкцій 1-4 поверхів експериментального енергоефективного будинку та їх встановлення»(ТОВ «ТБК Апельсин», акт від 15.10.2012 р.).
 2. Впроваджено схемні рішення щодо розроблення схем та оснащення експериментального будинку вимірювальними приладами, що розроблені на засадах концепції створення експериментального енергоефективного будинку пасивного типу, розробленої в ІТТФ НАН України як науково-технічної теплофізичної лабораторії.

(ТОВ «Сантехнік ЛТД і Ко», акт від 15.10.2012).

 1. Розроблено, виготовлено та на даху корпусу №1 ІТТФ НАН України встановлені 2 піронометри різної конструкції та функціонального призначення. Спільно з відділом теплометрії ІТТФ НАНУ виконуються роботи щодо цілорічного спостереження в режимі реального часу за інтенсивністю сонячного випромінювання (як прямого, так і розсіяного).

 2011 рік

 1. Прийнято до експлуатації експериментальну установку індивідуального теплового пункту потужністю 250 кВт для автоматизованого теплопостачання корпусу №1 ІТТФ НАН України (вул. Булаховського,2).

(ІТТФ НАН України, акт від 5.12.2011 р.).

 1. Впроваджено технологічну лінію по виробництву імітованої зернистої ікри на ПП «СільверФуд»

(Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, 56, ПП «СільверФуд», акт від 22.09.2011р.).

 1. При реалізації проекту по автономному енергопостачанню заводу ЗАО «ІнтерТайл» в м. Коростень спеціалістами ТОВ НВП «МАДЕК» було використано методику аналізу енергетичної та економічної ефективності когенераційних технологій ІТТФ НАН України.

(ТОВ НВП «МАДЕК», м. Буча, Київська обл., лист №19.07-01 від 19.07.2011 р.).

 1. Прийнято до експлуатації експериментальну установку індивідуального теплового пункту з гідравлічною стрілкою потужністю 250 кВт для автоматизованого теплопостачання корпусу №1 ІТТФ НАН України (вул. Булаховського,2).

(ІТТФ НАН України, акт від 10.12.2011 р.).

 1. Розроблено, створено та на корпусі ІТТФ НАН України встановлено типоряд енергоефективних світлопрозорих (віконних) конструкцій в кількості 20 штук, які відрізняються кількістю камер, якістю скла, різною геометрією дистанційної планки, наявністю низькоемісійного покриття та різної конструкцій та кількості камер обмежувальних віконних профілів.

 2010 рік

 1. Розроблена та апробована модифікована модель для розрахунку процесів горіння в котлах малої потужності. Отримані результати були використані для удосконалення методів розрахунку котлів малої потужності працюючих на природному газі та для розробки рекомендацій для оптимізації процесів спалювання. (07401, Київська обл., м. Бровари, вул. Старотроїцька, 42, Відкрите акціонерне товариство «Броварський завод комунального устаткування»).

(ВАТ «Броварський завод комунального устаткування», акт від 5.11.2010).

 1. Проведено виробничо-промислові випробування напівпровідникового трубчастого електричного нагрівача (ТЕН) патронного типу нової технології із метою встановлення теплотехнічних та енергетичних показників щодо нагріву води у закритому об’ємі за методикою, розробленою в ІТТФ НАНУ (м. Київ,).

(ТОВ «Конструкторське бюро «Артіс Груп», м. Київ, акт від 14.09.2010 р.).

 1. Впроваджено роторно-пульсаційний апарат типу ТФГ на приватному підприємстві «Турбофлотсервіс»

(ПП «Турбофлотсервіс», м. Київ, акт №6 від 07.04.2010 р.).

 1. Впроваджено модифікований вузол роторно-пульсаційного апарату ТФГ.

(Вінницька обл., Калінівський р-он, с. Дружне ДП «Овечацькийспиртзавод», акт №8 від 13.03.2010 р.).

 1. Впроваджено технологічне устаткування для виготовлення імітованої зернистої ікри на ПП «СільверФуд».

(Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Обухова, 56, ПП «СільверФуд», акт від 13.07.2010р.).

 1. Результати науково-дослідної роботи по оптимізації поверхні та структурної побудови ґрунтових теплообмінників використані при створенні нових ґрунтових теплообмінників для вилучення природної теплоти ґрунту та її подальшому використанні в системах теплопостачання на основі теплового насосу.

(02222, м. Київ, вул. Пухівська, 4, ТОВ «Сантехнік-ЛТД і Ко», акт від 25.01.2010 р.).

 1. На території ІТТФ НАНУ споруджено грунтово-водо-водяний акумулятор на основі водозабірної свердловини (глибиною 42 м) для систем теплозабезпечення та кондиціювання приміщень будівлі.

 2009 рік

 1. Роторно-пульсаційний апарат впроваджено в експлуатацію на Державному підприємстві «Ново-Боровическийспиртзавод» (Чернігівська обл., с. Ново-Боровичи).

(Державне підприємство «Ново-Боровичеськийспиртзавод» (Чернігівська обл., с. Ново-Боровичи, акт від 12.11.2009 ).

 1. Роторно-пульсаційний апарат ТФГ впроваджено в експлуатацію у Бердичівському Геріатричному пансіонаті (Житомирська обл., м. Бердичів).

(Бердичівський Геріатричний пансіонат (Житомирська обл., м. Бердичів), акт від 07.07.2009 р.).

 1. Експериментальна установка та теплонасосна технологія для теплопостачання промислових приміщень з використанням теплоти ґрунту (м. Київ, ІТТФ НАН України, вул. Булаховського, 2).

(Замовник – Міністерство промислової політики України, акт приймання від 14.12.2009 р).

 1. Тепловий насос IVT Optima 1700 потужністю 16 кВт у складі експериментальної установки теплопостачання частини першого корпусу ІТТФ НАН України (м. Київ, ІТТФ НАН України, вул. Булаховського, 2)

(ІТТФ НАН України, акт приймання від 18.12.2009 р.)

 1. Розраховані конструкції та на території ІТТФ НАНУ споруджено полігон грунтових теплових акумуляторів різних типів (грунтово-водяний, грунтово-рідинний; добових, сезонних; горизонтального багатопетлевого неглибокого залягання; вертикальних свердловинних та їх систем) для теплозабезпечення та кондиціювання будівлі та дослідження теплового стану грунтів.

 2008 рік

 1. Роторно-пульсаційний апарат ТФГ впроваджено в експлуатацію на ДП «Овечацькийспиртзавод» (Вінницька обл., Калинівський р-он, с. Дружне).
 2. Роторно-пульсаційний апарат впроваджено в експлуатацію на ДП «Ново-Боровическийспиртзавод» (Чернігівська обл., с. Ново-Боровичи).

 2007 рік

 1. Роторно-пульсаційний апарат БГ-3 впроваджено в експлуатацію на ТОВ «Рогомел» (м. Київ).

(ТОВ «Рогомел» (м. Київ), акт від 15.02.2007 р.)

 1. Роторний гомогенізатор ТФ-2 впроваджено в експлуатацію в Інституті прикладної фізики АН Республіки Молдови.

(Інститут прикладної фізики АН Республіки Молдови, акт від 26.02.2007 р.).

 1. Роторно-пульсаційний апарат марки ТФ-2 впроваджено в експлуатацію на ТОВ «Агромат Декор» (м. Київ).

(ТОВ «Агромат Декор» (м. Київ), акт від 30.10.2007 р.)

 

 1. Впроваджено в експлуатацію модифікований робочий вузол роторно-пульсаційного апарату ТФГ на ДП «Краснослобідський спиртовий завод» (с. Красная Слобода, Макарівський район, Київська обл.).

(ДП «Краснослобідський спиртовий завод» (с. Красная Слобода, Макарівський район, Київська обл., акт від 12.09.2007 р.).

 

 1. Методика теплотехнічного розрахунку вилучення відновлювальної теплоти з ґрунту, з наявних породних відвалів з подальшим її використанням для опалення адміністративних приміщень підприємства впроваджена у робочий процес на ВАТ «Ясиновський коксохімічний завод» (м. Макєєвка).

(ВАТ «Ясиновський коксохімічний завод» (м. Макєєвка), довідка від 20.08.2007 р.)

 1. Методика теплотехнічного розрахунку вилучення відновлювальної теплоти з ґрунту та териконів вугільних шахт або горно-збагачувальних підприємств використано на горно-збагачувальній фабриці «Кіселівська» (м. Торез, Донецької області).

(Державне відкрите акціонерне товариство Центральна збагачувальна фабрика «Кіселівська» м. Торез, Донецької області, акт від 16.08.2007 р.).

 1. Впроваджено гігротермічну піч ГТП-180 для бездимного гарячого коптіння м’яса, риби та птиці.

(ПП Рудик Д.І., накладна №1 від 14.02.2007 р.).

 1. Впроваджена грануляційна установка для виробництва ікри імітованої зернистої.

(ТОВ «НВП «Случ», м.Київ, акт №1 від 16.07.2007 р.).

 2006 рік

 1. Роторно-пульсаційний апарат ТФГ впроваджено в експлуатацію на ДП «Козловський спиртовий завод» (п.м.т. Козлов, Тернопільська обл.)

(ДП «Козловський спиртовий завод», акт впровадження від 05.10.2006 р.)

 1. Роторно-пульсаційний апарат ТФГ впроваджено в експлуатацію на ДП «Краснослободський спиртовий завод» (с. Красная Слобода, Макарівський район).

(ДП «Краснослободський спиртовий завод», акт впровадження від 13.01.2006 р.)

 1. Роторно-пульсаційний апарат БГ-3 впроваджено в експлуатацію на ДП «Караванський спиртовий завод» (г. Люботин, Харківська обл.).

(ДП «Караванський спиртовий завод» (г. Люботин, Харківська обл.), акт впровадження від 22.11.2006 р.)

 1. Технологія та гігротермічні печі для випічки булочних виробів впроваджено в м. Миколаєві (4 печі).

(СПД-ФЛ Віджатий С.І., м. Миколаїв, накладні: №1-4 від 14.06.2006 р.).

 1. Проведено промислові випробування тепломасообмінного устаткування з метою розробки енергоресурсозберігаючої технології приготування інвертного цукрового сиропу.

(ТОВ «Эйбл ЛТД Ко», акт промислових випробувань від 27.11.2006 р).

 2005 рік

 1. Роторно-пульсаційний апарат ТФГ впроваджено в експлуатацію для виробництва водоемульсійних красок.

(ЗАТ «Індустрія», м. Київ, акт впровадження від 7.07.2005 р.)

 

 1. Енергоресурсоощадна технологія виробництва високов’язких продуктів впроваджена та використана в роторно-пульсаційномуапараті типу БГ та дозволяє одержати продукт високої якості з найменшими енерговитратами.

(ТОВ ВТК «Протеїн», акт виробничо-промислових випробувань від 10.03.2005.)

 

 1. Технологія та гігротермічні печі для випічки булочних виробів впроваджено в м. Миколаєві (4 печі). Технологія та розроблені гігротермічні печі дозволяють скоротити процес випічки на 20-25% при зменшенні енерговитрат на 10-12%, збільшити випуск якісних хлібобулочних виробів. По техніко-економічним показникам печі переважають вітчизняні та зарубіжні аналоги.

(СПД-ФО Віджатий С.І., м. Миколаїв, накладні: №1 від 16.02.2005, №2 від 26.05.2005, №3 від 03.06.2005, №4 від 24.11.2005).

 2004 рік

 1. Використання результатів науково-дослідної роботи «Метод інтегральних співвідношень розв’язку задач екстрагування в дифузійних апаратах цукрового виробництва»

(ТОВ «Фірма Дифузія», акт від 20.01.2004 р.)

 1. Впроваджена грануляційна установка для виробництва ікри імітованої зернистої.

(ТОВ «Запоріжбудоптоторг», акт №1 від 30.03.2004 р.).

 1. Технологія та гігротермічні печі для випічки булочних виробів впроваджені в м. Миколаєві (5 печей).

(СПД-ФО Віджатий С.І., м. Миколаїв, накладні: №1 від 30.03.2004 р., №2 від 06.04.2004 р., №3 від 06.04.2004 р., №4 04.08.2004 р., №5 від 10.12.2004 р.).

 2003 рік

 1. Роторно-дисковий пульсаційний апарат (абсорбер СА-100), виготовлений в ІТТФ НАН України, встановлено в сатураційній установці синхронно-змішувального типу продуктивністю 1500 л/год в лінії газування тонізуючих напоїв.

(АО Укрторгпромсоюз, акт впровадження від 25.12.2003 р.)

 1. Роторно-пульсаційний апарат

(КП «Пирятинскийспіртзавод», накладна №19 від 23 вересня 2003 р.)

2002 рік

 1. Впровадження у виробництво роторно-пульсаційної установки УПВСС.

(Акт впровадження від ВАТ завод дитячого харчування «САЛЮС» від 30.06.2002)

 

 1. Впровадження результатів спільної науково-дослідної роботи, проведеної ІТТФ НАН України та Національним університетом харчових технологій за темою «Дослідження впливу механоактивації хлібопекарських дріжджів шляхом дискретно-імпульсного введення енергії на їх технологічні властивості» Результати роботи впроваджені в учбовому процесі при підготовці інженерів-технологів за фахом «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцетратів».

(Довідка від Національного університету харчових технологій №54-10 від 02.12.2002).

 2001 рік

 1. Інститутом технічної теплофізики НАН України проведений монтаж, пуск та наладка роторно-пульсаційної установки УПВСС для виробництва томатного соку. Проведено відпрацювання режимів експлуатації, нароблено дослідно-пробну партію.

(Акт впровадження, ВАТ Завод дитячого харчування «САЛЮС»)

 1.  Інформація про впровадження у 2001 році сатураційних установок, в яких застосований абсорбер СА-100, розроблений в ІТТФ НАН України.

1). Пивобезалкогольна промисловість.

Сатураційна установка синхронно-змішувального типу продуктивністю 7000 л/год в цеху газованих безалкогольних напоїв м. Вінниця.

2). Металургійна промисловість.

Сатуратор продуктивністю 3000 л/год в цеху заводу феросплавів м. Стаханів на основі абсорбера СА-100 з пульсуючою подачею вуглекислого газу. (Інформація від АО «Укрторгпромсоюз»)

 1. Проведення пуско-налагоджувальних робіт установки роторно-пульсаційного гомогенізатора БГ-3 для виробництва соєвої пасти.

(Приватне сільськогосподарське підприємство «Насіння», акт від 12 березня 2001 р.)

 1. Впровадження роторно-пульсаційних гомогенізаторів у виробництві майонезу та інших продуктів.

(АТ «Волна», акт №315-5к від 12.12.2001)

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部