Основні напрямки діяльності відділу ТОЕТ

Напрямки науково-організаційної діяльності відділу:

 • розробка концептуальних основ проекту Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України;
 • розробка науково-технічних і державних цільових програм модернізації комунальної (муніципальної) теплоенергетики України
 • розробка регіональних (обласних, міських) програм модернізації комунальної (муніципальної) теплоенергетики;
 • розробка основ енергоефективності будівель, основ пасивного будівництва та будівництва будівель типу «0-енергії».

 

Напрямки наукової і науково-технічної діяльності відділу:

 • дослідження гідродинаміки і тепломасопереносу в технологічних гетерогенних системах та пульсуючих потоках;
 • вивчення нестійкості і гідродинаміки одно- і двофазних течій процесів дискретно-імпульсного введення енергії;
 • дослідження адіабатно-закипаючих потоків та їх практичне застосування;
 • дослідження термогідродинамічної нестійкості в елементах теплоенергетичного обладнання;
 • розв’язання спряжених задач нестаціонарної теплопровідності при відсутності обмежень на характер змін зовнішніх умов;
 • вивчення та використання когенераційних технологій у децентралізованій енергетиці, в геотермальній енергетиці і в біоенергетиці;
 • теплофізичне моделювання процесів гідродинаміки, теплообміну і фільтрації теплоносія в геотермальній енергетиці;
 • вивчення гідродинаміки, теплообміну та ефектів дроблення у пульсуючих потоках, що обертаються, розробка ефективного обладнання для обробки гетерогенних середовищ у технологічних процесах;
 • вивчення проблеми ґрунтового акумулювання теплової енергії;
 • дослідження систем ефективного розподілу та регулювання теплоносія в будівлях, розробка методик уточненого розрахунку систем теплозабезпечення;
 • дослідження і розробка методів вимірювань і розрахунку тепловтрат через світлопрозорі та огороджувальні будівельні конструкції;
 • теплофізичне моделювання аеродинаміки і теплообміну будівель;
 • дослідження сонячної інсоляції;
 • створення та дослідження низько- і середньотемпературних систем теплопостачання на базі теплонасосних технологій;
 • дослідження нових теплоізолюючих матеріалів і методів термомодернізації будівель;
 • розробка наукових основ високоефективної і пасивної будівлі, а також будівлі типу «0-енергії»:
 • розробка концептуальних основ впровадження інформаційних технологій в будівлях, розробка наукових основ «розумних» та інтелектуальних будівель.
返回顶部