Детальні напрями діяльності лабораторії

 

  • розробка методик розрахунків енергоефективності використання та економічності роботи обладнання;
  • моделювання процесів тепломасообміну для визначення оптимальних параметрів та умов використання паливно-енергетичних ресурсів.
  • обстеження об’єктів теплопостачання і теплоспоживання з метою збору інформації та статистичних даних;
  • аналіз та дослідження нових методів енергозбереження;
  • розробка концепції енергозбереження промислових підприємств і населених пунктів, складання бізнес-планів, ТЕО, експертиза проектів, проведення енергоаудиту, складання енергобалансів, моніторинг енергоефективності розроблених і впроваджених заходів;
  • проведення досліджень і промислових випробувань нових методів і способів енергозбереження;
  • вироблення практичних рекомендацій, направлених на скорочення енергоспоживання, оцінка зниження витрат і термінів їх реалізації, розробка енергозберігаючих заходів, у тому числі безвитратних (організаційних та ін.) і швидкоокупних;
  • розробка технологічних і гідравлічних схем котелень і розподільних теплових мереж, оптимізація їх роботи і моделювання теплопостачання окремих підприємств, міст і населених пунктів;
  • дослідження методів акумуляції і розподілу теплової енергії, аеродинаміки і тепломасообміну в будівлях і спорудах;
  • розробка систем автоматичного регулювання та контролю процесів генерації і розподілу теплової енергії;
  • розробка методів попередньої підготовки палива, повітря, теплоносія і утилізації теплоти, а також водопідготовка і способи боротьби з накипом і корозією;
  • експериментальні дослідження процесів горіння природного газу і дизельного палива;
  • розробка проектів оптимізації теплозабезпечення населених пунктів, виконання критеріальної оцінки вибору оптимального варіанту теплозабезпечення, проведення гідравлічних розрахунків теплових мереж населених пунктів;
  • розробка технічної документації, достатньої для облаштування будівель і споруд системами водяного і повітряного опалювання з використанням теплоти ґрунту і сонця;
 • розробка проектної документації і техніко-економічних обґрунтувань переведення промислових підприємств і енергетичних котлів на спалювання біомаси і відходів виробництва.
返回顶部