ОЦІНКА ВОГНЕСТІЙКОСТІ ОГОРОДЖУЮЧОГО КОНТУРУ НОВОГО БЕЗПЕЧНОГО КОНФАЙНМЕНТА, ЩО БУДУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 4-ГО БЛОКУ ЧАЕС

Межа вогнестійкості будівельних конструкцій визначається або по настанню граничних значень температур в об’ємі конструкції, або за ознакою втрати несучої здатності.

Огороджуючий контур Нового Безпечного Конфайнмента (НБК) (рис. 1) є об’єктом підвищеної небезпеки, тому під стінами ПБК зводиться так званий огороджуючий контур (ОК), який повинен захистити внутрішній простір НБК від вогню. Для вирішення питань вибору параметрів ОК необхідні детальні розрахунки температурних полів окремих частин ОК (зокрема 3-го і 4-го машзалів) при дії пожежі (рис.а – с). На рис. 1  показано вид на блоки 4, 3 і НБК (а), місць розташування Західної і Східної (b) контрфорсних стін (рожевий колір) і (с), що є частиною ОК в машзалі.

26-7 26-8 26-9
 а   b c

                                                                                          

Вибір параметрів для оцінки вогнестійкості конструкцій ОК було також вирішено за допомогою розроблених тривимірних CFD-моделей.

返回顶部