Міжнародна онлайн конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 2023

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Завантажити

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі XІІІ Міжнародної онлайн конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ», яка відбудеться  7 – 8 листопада 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2 а

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ   

1 .Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії

3. Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

4. Комунальна і промислова теплоенергетика

5. Енергоефективність будівель, контроль та автоматизація об`єктів

Організаційний комітет

Детальніше >>>

Голова:

Снєжкін Ю.Ф. академік НАН України, директор ІТТФ НАН України

Заступник голови:

Авраменко А.О. чл.-кор. НАН України, заст. директора ІТТФ НАН України

 Науковий секретар конференції:

Ступак О.С. канд. техн. наук

Виконавчий секретар конференції:

Олійник Л.В.

Організатори конференції

Детальніше >>>

 • Інститут технічної теплофізики НАН України

За підтримки:

 • Національної академії наук України
 • Комітету Верховноı̈ Ради Украı̈ни з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
 • Киı̈вськоı̈ торгово-промисловоı̈ палати
 • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
 • Рівненської обласної державної адміністрації
 • Шевченківськоı̈ рай онноı̈ в місті Києві державноı̈ адміністраціı̈
 • Національного технічного університету Украı̈ни «Киı̈вського політехнічного інституту ім. І. Сікорського»
 • Національного університету біоресурсів і природокористування Украı̈ни
 • Національного університету харчових технологій•Національного комітету з тепломасообміну
 • Інституту відновлюваної енергетики НАН України
 • Біоенергетичноı̈ асоціаціı̈ Украı̈ни
 • Громадськоı̈ спілки «Національноı̈ асоціаціı̈ Украı̈ни по тепловим насосам»

Умови участі в конференції та реєстрація

Детальніше >>>

Участь у конференції– БЕЗКОШТОВНО.

Тези доповідей в електронному вигляді – БЕЗКОШТОВНО.

Сбірник тез доповідей (в паперовому вигляді)- 150 грн.

Друк доповідей в журналі «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»  – 500 грн.

Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму та надішліть за вказаною електронною адресою або по факсу  з Вашим підписом.

Реєстраційна форма учасника конференції – громадянина України. Завантажити

Реєстраційна форма для зарубіжних учасників конференції Завантажити 

 

Вимоги до тез доповідей та доповідей

Детальніше >>>

Тези доповідей для публікації будуть прийматись на державній або англійській мовах

Тези що подаються на конференцію повинні включати:

– відповідний номер проблематики конференції (див. вище 1-5);

– назву доповіді;

– П.І.Б. та адреси всіх авторів (організації, тел., факс, e-mail) із зазначенням доповідача ;

– мету роботи;

– результати;

– висновки.

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор. формату А4 (українського або англійського тексту) з полями: верхнє, нижнє і праве – 2 см., ліве – 3 см. (друкарське поле 16х25.7 см.). При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 пт з одинарним інтервалом.

Кінцевий термін подачі тез – 31 серпня 2023 року

 Автори тез та доповідей можуть бути представлені не більше ніж у двох роботах.

 Тези, які не відповідають вказаним вимогам, розглядатися не будуть.

 ДОПОВІДІ

Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані раніше результати досліджень, будуть надруковані в журналі «ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ» (Copernicus) протягом 2024 року.

Друк доповідей в журналі «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» 500 грн.

 Доповіді для публікації будуть прийматись на державній або англійській  мовах.

 Обсяг доповідей не повинен перевищувати 10 стор. формату А4 ( українського, або англійського тексту)

Вимоги до оформлення доповідей додаються до запрошення Завантажити

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Додаткову інформацію щодо конференції, у тому числі реєстраційну картку, фінансові умови, вимоги до оформлення повних текстів доповідей тощо, буде надіслано учасникам електронною поштою. Матеріали також можна буде отримати за запитом в оргкомітеті або знайти на Web-сайті: www.ittf.kiev.ua  (Конференції 2021)

 Участь в конференції – БЕЗКОШТОВНО.

Тези доповідей в електронному вигляді – БЕЗКОШТОВНО.

Тези доповідей паперові – 150 грн.

 ЛИСТУВАННЯ

Для участі в роботі конференції необхідно вислати заповнену реєстраційну форму та тези доповідей, не пізніше 31 серпня 2023 року за електронною адресою.

З усіх питань щодо подачі тез, доповідей та участі у конференції звертатися в оргкомітет:

Тел./факс: (+38044) 453-28-45

Тел.: (+38044) 453-28-52

е-mail: plir@ittf.kiev.ua (Олійник Людмила)

Web-сайте: www.ittf.kiev.ua  (Конференції 2021)

Контактна інформація

Детальніше >>>

Інститут технічної теплофізики НАН України

вул. Марії Капніст (Желябова), 2а

м. Київ, 03057

Україна

Тел. / Факс: (+38 044) 453 28 45,

Тел.: (+38044) 453 28 52

E-mail: plir@ittf.kiev.ua

 

ПРОГРАМА ( Детальніше)

Запрошуємо вас підключитися до конференції Zoom:

7 листопада 2023 року 9-00 – 12-30

Детальніше >>>

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ + ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ

Підключитися до конференції Zoom

https://us06web.zoom.us/j/88641061808?pwd=2bHPUi2MzY1ZfKaWMPOVrvdphlO7Of.1

Ідентифікатор конференції: 886 4106 1808

Код доступу: 651878

Адміністратор 1: телефон 096 447 61 04 Михайло

7 листопада 2023 року 13-00 – 17-00

Детальніше >>>

 • Секція 1. Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/89385592556?pwd=i8qpxPpXPy1kaxU3RPC1um6T3pplZk.1

Ідентифікатор конференції: 893 8559 2556

Код доступу: stHp76

Адміністратор 3: телефон 068 352 42 47 Олег

 

 • Секція 2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії

Підключитися до конференції Zoom

https://us06web.zoom.us/j/89944960363?pwd=wz7I0sB0deQ3PnpGOmpBH7HabFoh4S.1

Ідентифікатор конференції: 899 4496 0363

Код доступу: 277355

Адміністратор 1: телефон 096 447 61 04 Михайло

 

 • Секція 3. Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/76790050019?pwd=3Hl730knbRqGZSpX3QjgCEZ0ySefVN.1

Ідентифікатор конференції:  767 9005 0019

Код доступу: VT1Q4q

Адміністратор 2: телефон 063 527 56 40 Юлія

8 листопада 2023 року 9-00 – 12-30

Детальніше >>>

 • Секція 2.Відновлювані та альтернативні джерела енергії

Підключитися до конференції Zoom

https://us06web.zoom.us/j/88263771488?pwd=RZgFliQFWZxv78arsqZHeDtuBYeQrO.1

Ідентифікатор конференції: 882 6377 1488

Код доступу: 952296

Адміністратор 1: телефон 096 447 6 104 Михайло

 

 • Секція 3. Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

Підключитися до конференції Zoom

https://us04web.zoom.us/j/77543811330?pwd=cQJPI79XzcMUgJtBrB3Vq7DQWcbElR.1

Ідентифікатор конференції: 775 4381 1330

Код доступу: 3XHVG2

Адміністратор 2: телефон 093 629 12 31 Андрій

 

 • Секція 4 Комунальна і промислова теплоенергетика

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/82094190285?pwd=tZ70FAWCbDeT0JlsmxtzLTo7XMyUeq.1

Ідентифікатор конференції: 820 9419 0285

Код доступу: 0zqbVH

Адміністратор 4: телефон 096-110-39-81 Наталія

 

 • Секція 5 Енергоефективність будівель, контроль та автоматизація об`єкті

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/86472478005?pwd=cMd73vXKb3gm2VPIQI0lIjbainSiuE.1
Ідентифікатор конференції: 864 7247 8005

Код доступу: gXLbT7

Адміністратор 5: телефон 050 312 46 76 Борис Іванович

8 листопада 2023 року 13-00 – 17-00

Детальніше >>>

 • Секція 3. Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/87201745556?pwd=GmZzNKHb1588bngzEx6jp11CdaLsj8.1

Ідентифікатор конференції: 872 0174 5556

Код доступу: P3fiGU

Адміністратор 2: телефон 063 469 28 49 Олеся

 

 • Секція 4 Комунальна і промислова теплоенергетика

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/82094190285?pwd=tZ70FAWCbDeT0JlsmxtzLTo7XMyUeq.1

Ідентифікатор конференції: 820 9419 0285

Код доступу: 0zqbVH

Адміністратор 4: телефон 096-110-39-81 Наталія

 

 • Секція 5 Енергоефективність будівель, контроль та автоматизація об`єкті

Підключитися до конференції Zoom

https://us05web.zoom.us/j/86472478005?pwd=cMd73vXKb3gm2VPIQI0lIjbainSiuE.1
Ідентифікатор конференції: 864 7247 8005

Код доступу: gXLbT7

Адміністратор 5: телефон 050 312 46 76 Борис Іванович

Закриття конференції

Детальніше >>>

Підключитися до конференції Zoom

https://us06web.zoom.us/j/86579973740?pwd=beF6jq1IgJQGxz9V9rtwXkFTH4NrSX.1

Ідентифікатор конференції:: 865 7997 3740

Код доступу:: 213692

Адміністратор 1: телефон 096 447 6 104 Михайло

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ  ( Завантажити)

РІШЕННЯ ( Завантажити)

ДИПЛОМ за кращу доповідь

Детальніше >>>

Нагороджуються ДИПЛОМОМ за кращу доповідь

на ХІІІ МІЖНАРОДНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА  ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ»  (7 – 8 листопада 2023, Київ, Україна)

Секція 1

 1. Ланьков Богдан Сергійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 2. Хміль Дмитро  Петрович, Інститут технічної теплофізики НАН України
 3. Горбатенко Юлія Вікторівна, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків

Секція 2

 1. Лисенко Оксана Миколаївна, Інститут технічної теплофізики НАН України
 2. Жовмір Микола Михайлович, Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Київ
 3. Веремійчук Ганна Миколаївна, Інститут технічної теплофізики НАН України
 4. Корінчевська Тетяна Володимирівна, Інститут технічної теплофізики НАН України

Секція 3

 1. Трошенькін Борис Олександрович, Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгірного НАН України, Харків
 2. Новікова Юлія Петрівна, Інститут технічної теплофізики НАН України
 3. Грабова Тетяна Леонідівна, Інститут технічної теплофізики НАН України

Секція 4

 1. Позднякова Ганна Іванівна, Міські теплові мережі, м. Одеса
 2. Навродська Раїса Олександрівна, Інститут технічної теплофізики НАН України
 3. Ніжник Наталія Андріївна, Інститут технічної теплофізики НАН України

Секція 5

 1. Смольченко Дмитро Андрійович, Інститут технічної теплофізики НАН України
 2. Іванов Сергій Олександрович, Інститут технічної теплофізики НАН України
 3. Коник Аліна Василівна, Інститут технічної теплофізики НАН України

 

返回顶部