Міжнародна онлайн конференція «Проблеми теплофізики та теплоенергетики» 2023

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ Завантажити

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі XІІІ Міжнародної онлайн конференції «ПРОБЛЕМИ ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ», яка відбудеться  24 – 25 жовтня 2023 року за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2 а

ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ   

1 .Фундаментальні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці

2. Відновлювані та альтернативні джерела енергії

3. Енергоефективні теплотехнології, обладнання та процеси сушіння

4. Комунальна і промислова теплоенергетика

5. Енергоефективність будівель, контроль та автоматизація об`єктів

Організаційний комітет

Детальніше >>>

Голова:

Снєжкін Ю.Ф. академік НАН України, директор ІТТФ НАН України

Заступник голови:

Авраменко А.О. чл.-кор. НАН України, заст. директора ІТТФ НАН України

 Науковий секретар конференції:

Ступак О.С. канд. техн. наук

Виконавчий секретар конференції:

Олійник Л.В.

Організатори конференції

Детальніше >>>

 • Інститут технічної теплофізики НАН України

За підтримки:

 • Національної академії наук України
 • Комітету Верховноı̈ Ради Украı̈ни з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
 • Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Украı̈ни
 • Киı̈вськоı̈ торгово-промисловоı̈ палати
 • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
 • Рівненської обласної державної адміністрації
 • Шевченківськоı̈ рай онноı̈ в місті Києві державноı̈ адміністраціı̈
 • Національного технічного університету Украı̈ни «Киı̈вського політехнічного інституту ім. І. Сікорського»
 • Національного університету біоресурсів і природокористування Украı̈ни
 • Національного університету харчових технологій•Національного комітету з тепломасообміну
 • Біоенергетичноı̈ асоціаціı̈ Украı̈ни
 • Громадськоı̈ спілки «Національноı̈ асоціаціı̈ Украı̈ни по тепловим насосам»

Умови участі в конференції та реєстрація

Детальніше >>>

Участь у конференції– БЕЗКОШТОВНО.

Тези доповідей в електронному вигляді – БЕЗКОШТОВНО.

Сбірник тез доповідей (в паперовому вигляді)- 150 грн.

Друк доповідей в журналі «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА»  – 500 грн.

Заповніть, будь ласка, реєстраційну форму та надішліть за вказаною електронною адресою або по факсу  з Вашим підписом.

Реєстраційна форма учасника конференції – громадянина України. Завантажити

Реєстраційна форма для зарубіжних учасників конференції Завантажити 

 

Вимоги до тез доповідей та доповідей

Детальніше >>>

Тези доповідей для публікації будуть прийматись на державній або англійській мовах

Тези що подаються на конференцію повинні включати:

– відповідний номер проблематики конференції (див. вище 1-5);

– назву доповіді;

– П.І.Б. та адреси всіх авторів (організації, тел., факс, e-mail) із зазначенням доповідача (див. зразок оформлення тез);

– мету роботи;

– результати;

– висновки.

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 стор. формату А4 (українського або англійського тексту) з полями: верхнє, нижнє і праве – 2 см., ліве – 3 см. (друкарське поле 16х25.7 см.). При наборі використовувати шрифт Times New Roman 14 пт з одинарним інтервалом.

Кінцевий термін подачі тез – 31 серпня 2023 року

 Автори тез та доповідей можуть бути представлені не більше ніж у двох роботах.

 Тези, які не відповідають вказаним вимогам, розглядатися не будуть.

 ДОПОВІДІ

Доповіді, що містять нові ідеї та неопубліковані раніше результати досліджень, будуть надруковані в журналі «ТЕПЛОФІЗИКИ ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ» (Copernicus) протягом 2024 року.

Друк доповідей в журналі «ТЕПЛОФІЗИКА ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА» 500 грн.

 Доповіді для публікації будуть прийматись на державній або англійській  мовах.

 Обсяг доповідей не повинен перевищувати 10 стор. формату А4 ( українського, або англійського тексту)

Вимоги до оформлення доповідей додаються до запрошення Завантажити

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Додаткову інформацію щодо конференції, у тому числі реєстраційну картку, фінансові умови, вимоги до оформлення повних текстів доповідей тощо, буде надіслано учасникам електронною поштою. Матеріали також можна буде отримати за запитом в оргкомітеті або знайти на Web-сайті: www.ittf.kiev.ua  (Конференції 2021)

 Участь в конференції – БЕЗКОШТОВНО.

Тези доповідей в електронному вигляді – БЕЗКОШТОВНО.

Тези доповідей паперові – 150 грн.

 ЛИСТУВАННЯ

Для участі в роботі конференції необхідно вислати заповнену реєстраційну форму та тези доповідей, не пізніше 31 серпня 2023 року за електронною адресою.

З усіх питань щодо подачі тез, доповідей та участі у конференції звертатися в оргкомітет:

Тел./факс: (+38044) 453-28-45

Тел.: (+38044) 453-28-52

е-mail: plir@ittf.kiev.ua (Олійник Людмила)

Web-сайте: www.ittf.kiev.ua  (Конференції 2021)

Контактна інформація

Детальніше >>>

Інститут технічної теплофізики НАН України

вул. Марії Капніст (Желябова), 2а

м. Київ, 03057

Україна

Тел. / Факс: (+38 044) 453 28 45,

Тел.: (+38044) 453 28 52

E-mail: plir@ittf.kiev.ua

 

 

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部