МЕЙРІС АНТОН ЖАНОВИЧ

15 травня 2018 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу високотемпературної термогазодинаміки Інституту технічної теплофізики НАН України Мейріса Антона Жановича на тему:

«Теплообмін та теплогідравлічна ефективність пучків труб з поверхневими заглибленнями» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Науковий керівник – Халатов Артем Артемович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу високотемпературної термогазодинаміки (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

Димитрієва Наталія Федорівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділу гідробіоніки та керування примежовим шаром (Інститут гідромеханіки НАН України)

 

Автореферат Мейріса А.Ж. (файл розміщено 13 квітня 2018 р.)

Текст дисертаційної роботи Мейріса А.Ж. (файл розміщено 4 травня 2018р.)

Відгук Горобця В.Г. (файл розміщено 4 травня 2018 р.)

Відгук Димитрієвої Н.Ф. (файл розміщено  4 травня 2018р.)

返回顶部