Макаренко Андрій Анатолійович

18 квітня 2018 року о 10.00 відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України Макаренка Андрія Анатолійовича на тему: «Вплив гідродинамічної кавітаційної обробки гетерогенних систем на утворення ліпідних наноструктур» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Долінський Анатолій Андрійович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу тепломасообміну в дисперсних системах,  почесний директор (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Офіційні опоненти даної дисертації:

Горобець Валерій Григорович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теплоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України)

Петренко Валентин Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки (Національний університету харчових технологій МОН України) 

Автореферат Макаренка А.А. (файл розміщено 16 березня 2018 р.)

Текст дисертаційної роботи Макаренка А.А. (файл розміщено  6 квітня 2018 р.)

Відгук Горобця В.Г. (файл розміщено 6  квітня 2018 р.)

Відгук Петренка В.П. (файл розміщено 6  квітня 2018 р.)

返回顶部