Магєра Юрій Михайлович

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

18 грудня 2019 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації провідного інженера лабораторії теплофізичних процесів у котлах відділу теплофізичних проблем систем теплопостачання Інституту технічної теплофізики НАН України Магєри Юрія Михайловича на тему: «Підвищення ефективності термічної інсінерації твердих побутових відходів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Сігал Олександр Ісакович, кандидат технічних наук, завідувач лабораторії ТФПК відділу ТПСТ  (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Офіційні опоненти даної дисертації:

Вольчин Ігор Альбінович, доктор технічних  наук, заступник директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН України;

Сміхула Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України.

Автореферат Магєри Ю. М. (файл розміщено 14 листопада 2019 р.)

Текст дисертаційної роботи Магєри Ю. М. (файл розміщено 6 грудня  2019р.)

Відгук Вольчина І.А. (файл розміщено 5 грудня 2019 р.)

Відгук Сміхули А. В.  (файл розміщено 5 грудня 2019 р.)

返回顶部