СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 26.224.02

17 травня 2016 року о 1400 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України Кучерука Петра Петровича на тему: “Підвищення ефективності виробництва біогазу шляхом сумісного метанового бродіння гнойових відходів та силосу кукурудзи” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.08 – перетворювання відновлюваних видів енергії.

Науковий керівникГелетуха Г.Г., кандидат технічних наук, завідувач відділу теплофізичних проблем біоенергетики (Інститут технічної теплофізики НАН України).

Офіційні опоненти даної дисертації:
Голуб Г.А.,
д.т.н., проф., завідувач кафедри механізації тваринництва (Національний університет біоресурсів та природокористування України, Міністерство освіти і науки України).

Сміхула А.В., к.т.н., старший науковий співробітник відділу захисту атмосферного повітря від забруднення (Інститут газу Національної академії наук України).

Автореферат Кучерука П.П.   (файл розміщено 17.04.2016 р.)

Дисертація Кучерука П.П.   (файл розміщено 06.05.2016 р.)

Відгук Голуб Г.А.   (файл розміщено 06.05.2016 р.)

Відгук Сміхула А.В.   (файл розміщено 06.05.2016 р.)

 

返回顶部