КОВТУН СВІТЛАНА ІВАНІВНА

28 вересня 2018 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації старшого наукового співробітника відділу теплометрії, діагностики та оптимізації в енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України Ковтун Світлани Іванівни на тему: «Науково-технічні засади забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин

Науковий консультант – Бабак Віталій Павлович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Готра Олександра Зенонівна, доктор технічних наук, професор, керівник відділу телеінформатики та медичної діагностики (Люблінська політехніка) 

Мислович Михайло Володимирович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теоретичної електротехніки (Інститут електродинаміки НАН України)

Ромака Володимир Афанасійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри захисту інформації (Національний університет “Львівська політехніка”)

Автореферат Ковтун С.І. (файл розміщено 27 серпня 2018 року)

Текст дисертаційної роботи Ковтун С.І. (файл розміщено 17 вересня 2018р.)

Відгук  Готри О. З. (файл розміщено 17 вересня 2018р.)

Відгук Мисловича М. В.(файл розміщено  17 вересня 2018р.)

Відгук Ромаки В. А. (файл розміщено 17 вересня 2018р.)

返回顶部