Канигін Олександр Вікторович

18 квітня 2018 року о 13.00 годині відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу теплофізичних процесів у котлах Інституту технічної теплофізики НАН України Канигіна Олександра Вікторовича на тему: «Підвищення ефективності газових жаротрубних водогрійних котлів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

 Науковий керівник – Сігал Олександр Ісакович, кандидат технічних  наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу теплофізичних процесів у котлах ІТТФ НАН України.

 Офіційні опоненти даної дисертації:

Туз Валерій Омелянович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомних електричних станцій і інженерної теплофізики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Сміхула Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України.

Автореферат Канигіна О.В. (файл розміщено 16 березня 2018 р.)

Текст дисертаційної роботи Канигіна О.В.(файл розміщено 5 квітня 2018р.)

Відгук Туза В.О. (файл розміщено 6  квітня 2018 р.)

Відгук Сміхули А.В. (файл розміщено 6 квітня 2018р.)

返回顶部