Історія бібліотеки

Науково-технічна бібліотека була заснована у 1939 році при Інституті енергетики АН УРСР, який знаходився у місті Харків (філіал у місті Києві).

З 1947 року бібліотека стає підрозділом Інституту енергетики (знаходився за адресом: м. Київ, вул. Чкалова 55- Б.), який потім розділився на Інститут теплоенергетики (з 1964 року Інститут технічної теплофізики АН УРСР) та Інститут електротехніки.

Науково-технічна бібліотека Інституту є одною з найстаріших бібліотек академії наук. Перша книга обліку нашого Інституту була розпочата 10 вересня 1947 року, на 1 грудня в ній було зареєстровано 2485 примірників, на кінець 1959 р. – 8325 примірників.

50-ті роки були часом активного переформування фондів бібліотек спорідненого профілю. У цей час формуються основні картотеки бібліотеки, зокрема винятково цінна картотека статей з теплофізики.

 

На початок 80-х років загальний фонд бібліотеки становив 144780 примірників і журналів.

Найбільшу частину фондів бібліотеки складає наступна література:

1) книги з теплофізичних досліджень процесів у теплоенергетичному устаткуванні при використанні традиційних, відновлюваних та альтернативних джерел енергії, та розроблення методів підвищення її ефективності, надійності та екологічної безпеки.

2) книги з теорії тепломасообміну, термогазодинаміки, теплометрії, з підвищення ефективності процесів передачі та використання теплоти в машинах і апаратах нової техніки, енергоощадних і ресурсозберігаючих теплотехнологій, теорії вимірювання теплових величин, створення теплофізичних приладів,.

Також зберігаються багаторічні комплекти періодичних видань і видань, що продовжуються, зокрема журнали: «Теплоенергетика» з 1954 року; «Інженерно – фізичний журнал» з 1958 року; «Теплофізика та теплоенергетика» (до 2019 року «Промислова теплотехніка») з 1979 року.

Одним з перших завідувачів бібліотеки була Олена Петрівна Якимова (1953-1975 рр.). Після виходу Олени Петрівни на заслужений відпочинок приймає завідування бібліотекою її заступник Проценко Римма Іванівна (1975 – 1992 рр.). З 1992 по 2015 рік завідуючою наукової бібліотеки працювала Олійник Людмила Дмитрівна. З 2015 року бібліотеку очолює Нєкрасова Олена Миколаївна .

 Співробітники бібліотеки

( зліва-направо, перший ряд: Олійник Л.Д., Якимова О.П., Ласточкіна С.О., Петренко І.; другий ряд: Некрасова О.М.)

返回顶部