ДІНЖОС РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

15 травня 2018 року о 13.00 годині відбудеться захист дисертації доцента кафедри фізики та математики Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського МОН України та здобувача відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України Дінжоса Романа Володимировича на тему: «Теплофізичні властивості полімерних мікро- і нанокомпозиційних матеріалів та аналіз ефективності їх застосування для теплоенергетичного обладнання» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Науковий консультант – Фіалко Наталія Михайлівна, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Бондаренко Борис Іванович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, директор (Інститут газу НАН України)

Дешко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського» МОН України)

Гаврюшенко Дмитро Анатолійович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри молекулярної фізики (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка МОН України)

Автореферат Дінжоса Р.В. (файл розміщено 12 квітня 2018р.)

Текст дисертаційної роботи Дінжоса Р.В. (файл розміщено 3 травня 2018 р.)

Відгук Бондаренко Б.І. (файл розміщено 3 травня 2018 р.)

Відгук Дешко В.І. (файл розміщено 3 травня 2018 р.)

Відгук Гаврюшенко Д.А. (файл розміщено 3 травня 2018 р.)

返回顶部