ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

з  11 липня 2024 року

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

старшого наукового співробітника  відділу ТГЕТУ  

 ТЕРМІН КОНКУРСУ – МІСЯЦЬ ВІД ДНЯ ОГОЛОШЕННЯ

 Заяви та відповідні документи для участі у конкурсі надсилати

на ім`я Вченого секретаря за адресою:

03057, м. Київ-57, вул. Марії Капніст, 2а