ПОВІДОМЛЕННЯ

Шановні колеги! Дякуємо Вам за участь у ХХХІІІ Міжнародній конференції «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики», яка відбулася 20-21 грудня 2023 року та запрошуємо Вас опублікувати статтю у Збірнику праць “Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики” – 2024.

Правила оформлення статті: 

Текст статті обсягом до 5 сторінок формату А4, підготовлені з використанням текстового процесора Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5, поля по 25 мм.

Прізвища та ініціали авторів друкуються напів жирними літерами і вирівнюються по центру.

Вище прізвищ вказується УДК.

Назви і міста розташування організацій, де працюють автори, друкуються курсивом через 1 інтервал нижче прізвищ.

Назва статті друкується великими напів жирними літерами через 1 інтервал нижче назви організацій Початок тексту друкується через 2 інтервали нижче назви статті.

Графіки, рисунки і таблиці розміщуються безпосередньо в тексті.

Список літератури розміщується в кінці тексту.

Просимо надіслати Вашу статтю до 20 липня 2024 року.

При небажанні опублікувати статтю, прохання надіслати відмову.

З повагою,

Редколегія збірника праць

«Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики»

+38 050 387 9070