ПОВІДОМЛЕННЯ

Сповіщаємо: за результатами оцінки SSB та Nuffic що утворюють структуру для міжнародної оцінки відповідності та акредитації (Іnternationale diplomawaardering (IDW))

та працюють під егідою Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів, диплом доктора технічних наук, виданий Інститутом технічної теплофізики НАН України визнано як такий що має рівень, який, відповідає рівню більше, ніж науковий ступінь доктора наук за нідерланською Національною рамкою кваліфікацій.