ПОВІДОМЛЕННЯ

На Вченій раді Інституту технічної теплофізики НАН України від « 01 » лютого 2024 року, за результатами таємного голосування за підтримку висунення кандидатур на вакантні посади академіка НАН України і чл.-кореспондента НАН України, висунули:

  • кандидатом на вакантну посаду академіка НАН України за спеціальністю «Енергетика, моніторинг енергетичних об’єктів» чл.- кор. НАН України, доктора технічних наук, завідувача відділом ТОЕТ Баска Бориса Івановича.
  • кандидатом на вакантну посаду член-кореспондента НАН України за спеціальністю «Теплоенергетика, тепломасообмін» головного наукового співробітника, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Петрову Жанну Олександрівну

Голова Вченої ради, академік НАН України  Юрій СНЄЖКІН

Т.в.о. секретаря Вченої ради ,докт. філософ. Олег СТУПАК