ОГОЛОШЕННЯ

IНСТИТУТ TEXHIЧHOI ТЕПЛОФIЗИКИ НАН УКРАЇНИ

 оголошує конкурс

 НА ВСТУП ДО АСПIРАНТУРИ  НА 2023 PIK

за спецiальнiстю

 144 – Теплоенергетика

Прийом документiв здiйснюсться з 25 серпня по 10 вересня 2023 року.

Вступнi iспити – з 12 вересня по 29 вересня 2023 року. Зарахування до аспiрантури – з 01 листопада 2023 року.

ЗАЯВУ ТА ВIДПОВIДНI ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТI В КОНКУРСІ

. НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ: 03057, ВУЛ. MAPIЇ КАПНIСТ, 2-А ІНСТИТУТ TEXHIЧHOЇ ТЕПЛОФIЗИКИ НАН УКРАЇНИ,

ВЧЕНОМУ СЕКРЕТАРЮ