ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

з 20 жовтня 2022 року

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

старшого наукового співробітника відділу Тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування

 ТЕРМІН КОНКУРСУ – МІСЯЦЬ ВІД ДНЯ ОГОЛОШЕННЯ

 Заяви та відповідні документи для участі у конкурсі надсилати

на ім`я Вченого секретаря за адресою:

03057, м. Київ-57, вул. Марії Капніст, 2а