ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

з 30 вересня 2021 року

оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад

молодшого наукового співробітника та наукового співробітника

відділу тепломасообміну і гідродинаміки в елементах теплоенергетичного устаткування

і

молодшого наукового співробітника та старшого наукового співробітника

відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях

 

ТЕРМІН КОНКУРСУ – МІСЯЦЬ ВІД ДНЯ ОГОЛОШЕННЯ

 

Заяви та відповідні документи для участі у конкурсі надсилати на ім`я Вченого секретаря

за адресою:

03057, м. Київ-57, вул. Марії Капніст, 2а