ПОВІДОМЛЕННЯ

23.03.2021 року, на Вченій раді Iнституту технічної теплофізики НАН України, затверджено ПОЛОЖЕННЯ про органiзацiйний комiтет з проведення виборiв i виборчу комiсiю Iнституту технiчної теплофiзики НАН України (протокол № 5 вiд 23.03.2021./р.)

ПОЛОЖЕННЯ про органiзацiйний комiтет з проведення виборiв i виборчу комiсiю Iнституту технiчної теплофiзики НАН України