ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СТУПАК ОЛЕГА СТАНІСЛАВОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.02 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Ступак Олега Станіславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика відбудеться 21 січня 2021 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Матеріали по дисертаційній роботі Ступак О.С. розміщені за посиланням:

Детальніше