ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ КОВЕЦЬКОЇ ЮЛІАННИ ЮРІЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.224.03 Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України повідомляє, що захист дисертаційної роботи Ковецької Юліанни Юрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика відбудеться 21 грудня 2020 року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2а, кім. 135.

Матеріали по дисертаційній роботі Ковецької Ю.Ю. розміщені за посиланням: Детальніше