ПОВІДОМЛЕННЯ

22 жовтня 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Свердлової А.Д. на тему: “Інформаційно-вимірювальна система діагностування складних теплоенергетичних об’єктів з використанням ретроспективної інформації” за спеціальністю 152 –Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

ДФ 26.224.001 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ Свердлової АнастасіЇ ДмитрівнІ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – Автоматизація та приладобудування ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Наказ МОН України про утворення спеціалізованої вченої ради ДФ 26.224.001

Анотація дисертації Свердлової А.Д.