ПОВІДОМЛЕННЯ

Інформація про основні наукові результати, отримані інститутом в ході виконання НДР, закінчених у 2019 році.