ОГОЛОШЕННЯ

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

з 12 березня 2020 року

оголошує конкурс

на заміщення вакантної посади

СТАРШОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА

відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях

ТЕРМІН КОНКУРСУ – МІСЯЦЬ ВІД ДНЯ ОГОЛОШЕННЯ

ЖИТЛОМ ІНСТИТУТ НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄ

Заяви та відповідні документи для участі у конкурсі надсилати на ім`я Вченого секретаря за адресою:

03057, м. Київ-57, вул. Марії Капніст, 2а