ПОВІДОМЛЕННЯ

7 квітня 2017 року Президент України та Президент НАН України зустрічалися із молодими вченими України, що вибороли в 2017 році науковий грант Президента України.

 Назва молодіжного гранту Аналіз та запобігання нестiйкостi потоків теплоносія в елементах теплоенергетичного устаткування, керівником якого є провідний науковий співробітник  ІТТФ НАН України відділу ТОЕТ, докт. техн. наук Гоцуленко В.В.