ПОВІДОМЛЕННЯ

До уваги наукових співробітників ІТТФ!

В Інституті створено комісію з розробки колективного договору між колективом та адміністрацією Інституту

у складі:

Заст. директора, чл.-кор. НАН України Бабак В.П.

Заст. гол. бухгалтера Островська Н.І.

Голова профспілки, к.т.н. Корінчук Д.М.

Головний юрисконсульт Ієвлєв С.О.

Зав. відділу НОІР, к.т.н. Сергієнко Р.В.

Ст. наук. співроб. відділу МЕ, к.т.н. Полозенко Н.П.

Пропонується брати участь в обговоренні проекту договору і надавати свої пропозиції членам комісії.

Завантажити колективний договір