ПОВІДОМЛЕННЯ

14 березня 2017 р. о 10-00 в конференц-залі інституту по вул. Желябова, 2а, відбудеться засідання секції вченої ради ІТТФ НАНУ “Теплообмін і гiдродинамiка в енергетичних машинах і установках та моніторинг їх стану”.

Порядок денний

  1. Наукова доповідь старшого наукового співробітника відділу ТГЕТУ ІТТФ НАН України Тирінова А.І. на тему: “Тепломасообмін та гідродинаміка мікро- та нанопроцесів у елементах теплотехнічного обладнання” за матеріалами дисертаційної роботи, представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.