ПОВІДОМЛЕННЯ

15.12.2016 р. о 9-00 в залі засідань відбудеться засідання Вченої Ради ІТТФ НАНУ

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Конкурсні питання.
  2. Про стратегію розвитку ІТТФ НАН України на 2017-2026 рр. (доп.: чл.-кор НАН України Ю.Ф. Снєжкін).
  3. Про результати заходів з енергозбереження в Інституті (доп.: заст. директора із загальних питань І.Є. Євсютін; гол. бухгалтер В.О. Москальова).
  4.   Про Положення Ради молодих учених Інституту (доп.: к.т.н. О.І. Шматок).
  5. Про результати засідання секцій Вченої ради щодо заслуховування звітів науково-дослідних робіт (доп.: чл.-кор НАНУ Ю.Ф. Снєжкін; академік НАНУ А.А. Долінський; академік НАНУ А.А. Халатов).
  6. Різне.