ПОВІДОМЛЕННЯ

08.12.2016 р. о 10-00 в конференц-залі інституту відбулося засідання секції вченої ради ІТТФ НАНУ ” Тепломасообмін та теплотехнології ”

 08 грудня 2016 р.    10-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Заслуховування наукових доповідей НДР Державної тематики (держзамовлення)  та Цільової комплексної програми НАНУ «Біологічні ресурси і новітні технології біоконверсії»

Державна тематика (держзамовлення)

1. Розроблення двокамерної установки для безреагентної нейтралізації кис-лих конденсатів продуктів згоряння газу в опалювальних та промислових котельних         акад. НАНУ Долінський А.А.

Цільова комплексна програма НАНУ «Біологічні ресурси і новітні технології біоконверсії»

1. Розробка інноваційної технології та установки неперервної дії із застосуванням реактора з дискретними турбулізаторами для одержання рідких біопалив    акад. НАНУ Долінський А.А.

2. Утворення, переміщення, збір та енергетична утилізація біогазу в тілі полігону твердих побутових відходів.      чл.-кор. НАНУ Басок Б.І.

3. Розробка технологічної лінії виготовлення композиційного палива на основі торфу.         чл.-кор. НАНУ Снєжкін Ю.Ф.

4. Розробка технології та пілотної установки для отримання рідкого палива шляхом швидкого піролізу біомаси.   к.т.н. Гелетуха Г.Г.

5. Дослідження та розробка технології виробництва біогазу з відходів цукрової промисловості.   к.ф.-м.н. Матвєєв Ю.Б.