ПОВІДОМЛЕННЯ

07.12.2016 р. о 10-00 в конференц-залі інституту відбулося засідання секції вченої ради ІТТФ НАНУ “Тепломасообмін та теплотехнології”.

Засідання секції “Тепломасообмін та теплотехнології”

Вченої ради ІТТФ НАН України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

7 грудня 2016 р.                                                                                     10-00

Заслуховування наукових доповідей НДР програмно – цільової та конкурсної тематик:

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд» (РЕСУРС-2)

1. Подовження ресурсу роботи раніше пробурених законсервованих свердловин методами геотермальних технологій генерації теплової і електричної енергії    акад. НАНУ Долінський А.А.

2. Розробка надійного тепломасообмінного енергоощадного обладнання та ресурсо-зберігаючої технології підготовки питної води і очищення промислових стоків      акад. НАНУ Долінський А.А

3. Подовження ресурсу елементів теплоутилізаційних установок та димових труб газоспоживальних котелень при застосуванні полімерних мікро- і нанокомпонентів       чл.-кор. НАНУ Фіалко Н.М.

4. Подовження терміну експлуатації сушильного обладнання шляхом удосконалення теплогенеруючих систем       чл.-кор. НАНУ Снєжкін Ю.Ф.

5. Подовження ресурсу конвективних поверхонь нагріву котла ТПП-312 шляхом зменшення абразивної ерозії акад. НАНУ Халатов А.А.

Програма «Ресурсний потенціал»

6. Розробка заходів з підвищення енергоефективності будівлі при послідовній реаліза-ції заходів: енергоефективний будинок – «пасивний» будинок – будинок «нуль-енергії» – «розумний» будинок – будинок як micro smart grid система       чл.-кор. НАНУ Басок Б.І.

Молодіжний грант

7. Дослідження впливу кавітаційних ефектів в апаратах ДІВЕ на фізико-хімічні властивості водних систем         д.т.н. Дубовкіна І.О.