ПОВІДОМЛЕННЯ

06.12.2016 р. о 9-00 в конференц-залі інституту відбулося засідання секції вченої ради ІТТФ НАНУ “Теплообмін і гiдродинамiка в енергетичних машинах і установках та моніторинг їх стану”

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Наукова доповідь д.т.н., проф. Мосова С.П. «Інтелектуальна власність – принципи формування та використання».
  2. Наукова доповідь про виконання роботи 1.7.1.840 «Дослідження мікромасштабних теплофізичних процесів в складних гетерогенних системах при впливі механізмів дискретно-імпульсного введення енергії з метою розробки нових технологій і продуктів» (Цільова програма наукових досліджень ВФТПЕ НАНУ «Наукові основи ефективного перетворення енергії») Науковий керівник – акад. НАН України Долінський А.А.
  3. Наукова доповідь про виконання роботи 1.7.1.841 «Теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на біопаливо» (Цільова програма наукових досліджень ВФТПЕ НАНУ «Наукові основи ефективного перетворення енергії») Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Снєжкін Ю.Ф.
  4. Наукова доповідь про виконання роботи 1.7.1.842 «Теплофізичні основи підвищення енергоефективності будівель» (Цільова програма наукових досліджень ВФТПЕ НАНУ «Наукові основи ефективного перетворення енергії») Науковий керівник – – чл.-кор. НАН України Басок Б.І.
  5. Наукова доповідь про виконання роботи 1.7.1.843 «Розвиток теоретичних засад моніторингу технічного стану об’єктів теплоенергетики та підвищення їхньої ефективності» (Цільова програма наукових досліджень ВФТПЕ НАНУ «Наукові основи ефективного перетворення енергії») Наукові керівники – чл.-кор. НАН України Фіалко Н.М. та чл.-кор. НАН України Бабак В.П.
  6. Наукова доповідь про виконання роботи 1.7.1.858 «Дослідження повітряного циклу утилізації теплоти поза приводними газотурбінними установками ГТС України» (Цільова програма наукових досліджень ВФТПЕ НАНУ «Наукові основи ефективного перетворення енергії») Науковий керівник – акад. НАН України Халатов А.А.
  7. Наукова доповідь про виконання роботи 1.7.1.859 «Основи збільшення ефективності водо-водяних ядерних реакторів за рахунок переходу на надкритичні параметри теплоносія» (Цільова програма наукових досліджень ВФТПЕ НАНУ «Наукові основи ефективного перетворення енергії») Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Авраменко А.О.
  8. Наукова доповідь про виконання роботи «Вдосконалення системи моніторингу термогазодинамічного і радіаційного стану нового безпечного конфайнменту та об’єкту укриття щодо їх впливу на персонал і довкілля» (Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій») Науковий керівник – д.т.н. Круковський П.Г.
  9. Наукова доповідь про виконання роботи за дог. № 03-08-16. «Теплообмін і аеродинаміка при шаровому спалюванні різних видів твердого біопалива та сільськогосподарських відходів» (Спільний науковий проект конкурсу НАН України та НАН Білорусі 2015 р.) Науковий керівник – акад. НАН України Халатов А.А.