XХІІ міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ресурсозберігаючі технології та обладнання»

Київ, 24-26 травня  2022 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

-Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

-Інститут технічної теплофізики НАН України

-Інститут Газу НАН України

-Грузинський технічний університет

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Снєжкін Ю. Ф. академік, д.т.н., директор Інституту технічної теплофізики НАН України, голова програмного комітету конференції
Корнієнко Я. М. д.т.н., професор, зав. кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник голови програмного комітету конференції
Киричок П.О. д.т.н, проф., директор Видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ільєнко Б. К. к.т.н., Вчений секретар Інституту Газу НАН України
Сергієнко Р.В. к.т.н., Вчений секретар Інституту Інституту технічної теплофізики НАН України
Корінчук Д. М. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України
Коник А.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України
Собченко В.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту Газу НАН України
Какубава Реваз (Івері) В. д.т.н., професор Грузинського технічного університету Збірник тез доповідей XXIII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Корнієнко Я. М. д.т.н., професор, зав. кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського», голов ограгнізаційного комітету конференції
Степанюк А. Р. к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник голови програмного комітету конференції
Марчевський В. М. к.т.н., професор кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського
Андреєв І. А. к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ»
Швед М. П. к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського
Зубрій О. Г. к.т.н., доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

返回顶部