XХ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

Київ, 28-29 квітня  2021 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

-Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського»

-Інститут технічної теплофізики НАН України

-Грузинський технічний університет

-Білоруський державний концерн по нафті і хімії

-Інститут Газу НАН України

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Снєжкін Ю. Ф. академік, д.т.н., директор Інституту технічної теплофізики НАН України, голова програмного комітету конференції

Корнієнко Я. М. д.т.н., професор, зав. кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник голови програмного комітету конференції

Киричок П.О. д.т.н, проф., директор Видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ільєнко Б. К. к.т.н., Вчений секретар Інституту Газу НАН України

Сергієнко Р.В. к.т.н., Вчений секретар Інституту Інституту технічної теплофізики НАН України

Корінчук Д. М. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Коник А.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інститутутехнічної теплофізики НАН України

Собченко В.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту Газу НАН України

Какубава Реваз (Івері) В. д.т.н., професор Грузинського технічного університету

Надейко О.В. Начальник головного управління переспективного розвитку Білоруського державного концерну по нафті і хімії

Збірник тез доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

 

replica Best Quality Iwc Fakes copy iwc swiss faux imitation watches high quality fake breitling watches knockoff cartier
返回顶部