XVIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

Київ, 21-22 травня  2020 р.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Інститут технічної теплофізики НАН України
Інститут Газу НАН України
Грузинський технічний університет

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Снєжкін Ю. Ф. академік, д.т.н., директор Інституту технічної теплофізики НАН України,  голова програмного комітету конференції

Корнієнко Я. М. д.т.н., професор, зав. кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Інженерно-хімічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського, заступник голови програмного комітету конференції

Киричок П.О. д.т.н, проф., директор Видавничо-поліграфічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ільєнко Б. К. к.т.н., Вчений секретар Інституту Газу НАН України

Сергієнко Р.В. к.т.н., Вчений секретар Інституту Інституту технічної теплофізики НАН України

Корінчук Д. М. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Коник А.В. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Какубава Реваз (Івері) В. д.т.н., професор Грузинського технічного університету

Надейко О.В. Начальник головного управління переспективного розвитку Білоруського державного концерну по нафті і хімії

Збірник тез доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених ”РЕСУРСОЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ”

返回顶部