Сорокова Наталія Миколаївна

15 листопада 2017 року о 10.00 годині відбудеться захист дисертації докторанта, провідного наукового співробітника відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України Сорокової Наталії Миколаївни на тему:

«Математичне моделювання динаміки тепломасопереносу в процесах сорбції і сушіння в апаратах періодичної і безперервної дії» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Науковий консультант – Снєжкін Юрій Федорович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, директор, завідувач відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України

Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки факультету енергетики і енергоменеджменту (НУХТ МОН України)

Корнієнко Ярослав Микитович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету (НТУУ „КПІ” ім. Ігоря Сікорського МОН України)

Атаманюк Володимир Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії Інституту хімії та хімічних технологій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат Сорокової Н.М.  (файл розміщено 15 жовтня 2017р.)

Текст дисертаційної роботи Сорокової Н.М. (файл розміщено 5 листопада 2017 р.)

Відгук Корнієнко Я.М. (файл розміщено 6 листопада 2017 р.)

Відгук Василенко С.М. (файл розміщено 6 листопада 2017 р.)

Відгук Атаманюка В.М. (файл розміщено 6 листопада 2017 р.)

返回顶部