Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

08 листопада 2016 року о 13.30 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння Інституту технічної теплофізики НАН України Дмитренко Наталії Віталіївни на тему: “Вплив стану води на теплофізичні властивості та процес сушіння рослинної сировини” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівник – Михайлик В.А., к.т.н., ст.наук.співр., пр.наук.співр. відділу нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння (Інститут технічної теплофізики НАН України)

Офіційні опоненти даної дисертації:

Гаврюшенко Д.А., д.ф.-м.н., проф., проф. кафедри молекулярної фізики (Київський Національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)

Степанюк А.Р., к.т.н., доц., доц. кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» МОН України)

Автореферат Дмитренко Н.В. (файл розміщено 07 жовтня 2016р.)

Текст дисертаційної роботи Дмитренко Н.В. (файл розміщено 28 жовтня 2016 р.)

Відгук Гаврюшенка Д.А.  (файл розміщено 28 жовтня 2016р.)

Відгук Степанюка А.Р. (файл розміщено 28 жовтня 2016р.)

返回顶部