Слободянюк Катерина Сергіївна

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

12 лютого 2020 року о 10.00 відбудеться захист дисертації молодшого наукового співробітника відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України Слободянюк Катерини Сергіївни на тему: «Інтенсифікація процесу сушіння фітоестрогенної сировини на основі сої» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівникСнєжкін Юрій Федорович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту технічної теплофізики НАН України, завідувач відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях (ІТТФ НАН України).

 Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій МОН України (Міністерство освіти та науки України);

Кузнєцова Інга Вадимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник академіка-секретаря відділення рослинництва НААН України (Національна академія аграрних наук України).

Автореферат Слободянюк К. С. (файл розміщено 10 січня 2020 р.)

Текст дисертаційної роботи Слободянюк К. С. (файл розміщено 31січня 2020р.)

 Відгук Василенка С. М. (файл розміщено 31січня 2020р.)

 Відгук Кузнєцової І. В.(файл розміщено 31січня 2020р.)

返回顶部