Самойленко Катерина Миколаївна

Спеціалізована Вчена Рада Д 26.224.01

29 травня 2019 року о 10.00 відбудеться захист дисертації наукового співробітника відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях Інституту технічної теплофізики НАН України Самойленко Катерини Миколаївни на тему: «Інтенсифікація тепломасообміну при купажуванні та сушінні антиоксидантної сировини» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Науковий керівникСнєжкін Юрій Федорович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту технічної теплофізики НАН України, завідувач відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях (ІТТФ НАН України).

 Офіційні опоненти даної дисертації:

Василенко Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій МОН України (Міністерство освіти та науки України);

Шеліманова Олена Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України, МОН України (Міністерство освіти та науки України).

Автореферат Самойленко К. М. (файл розміщено 26 квітня 2019 р.)

Текст дисертаційної роботи Самойленко К. М. (файл розміщено 17 травня 2019 р. )

Відгук Василенко С. М. (файл розміщено 17 травня 2019 р. )

Відгук Шеліманова О.В. (файл розміщено 17 травня 2019 р. )

 

返回顶部