Басок Борис Іванович

Відомий учений у галузі теплофізики і теплоенергетики член-кореспондент НАН України Борис Іванович Басок народився 12 травня 1956 р. У 1978 р. закінчив фізичний факультет Київського державного університету (нині – Національний університет ім. Тараса Шевченка), а в 1982 р. – аспірантуру вказаного університету. З 1982 р. по даний час працює в Інституті технічної теплофізики НАН України, послідовно займаючи посади від старшого інженера до заступника директора з інноваційної діяльності (з 1993 р.) і заступника директора з наукової роботи (з 1996 р.) та завідувача відділу теплофізичних основ енергоощадних теплотехнологій (з 2003 р.). В 1993 р. закінчив Міжнародний інститут менеджменту “МІМ-Київ” та академію менеджменту в м. Целлє, ФРН. Кандидат фізико-математичних наук (1985 р), доктор технічних наук (1998 р), член-кореспондент НАН України (2006 р). Магістр ділової адміністрації МВI (1993 р. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997 р). Лауреат Премії НАН України ім. Толубінського (2009 р).

Головними напрямами наукової діяльності Б.І.Баска є фундаментальні дослідження в галузі теплофізики та теплообміну. Борис Іванович є провідним вченим в області нестаціонарних процесів тепломасообміну і гідродинаміки в гетерогенних дисперсних середовищах. Ним здійснені фундаментальні дослідження дискретно-імпульсного введення та трансформації енергії в дисперсних рідинних системах і опрацьовані теплофізичні основи реалізації процесів енергозаощадження для теплотехнологій різних галузей промисловості. Зокрема, це дослідження загальних проблем теплоенергетики і енергозбереження, включаючи дослідження когенераційних процесів виробництва теплової і електричної енергії, процесів ґрунтового акумулювання і вилучення теплоти, використання відновлюваних енергетичних ресурсів, а також дослідження змін клімату довкілля.

Здобутки останнього часу відносяться до вирішення загальних проблем теплоенергетичних систем і комплексів, включаючи завдання підвищення енергоефективності будівель та актуальні задачі будівельної теплофізики, в т.ч. створення пасивних, «розумних» будівель типу «0-енергії» та автономних теплонасосних низькотемпературних систем їх кліматизації на основі відновлюваних джерел енергії.

Басок Б.І. є автором та співавтором більш як 500 наукових праць, з яких 16 монографій, більше 280 наукових статей та більше 40 авторських свідоцтв та патентів.

Підготовив 10 кандидатів та 3 докторів наук, бере активну участь в підготовці магістрів в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ».

Басок Б.І. є: членом ради Державного фонду фундаментальних досліджень України; заступником голови технічного комітету з енергоефективності будівель Мінрегіону України; головою комітету з енергоефективності торгово-промислової палати України; віце-президентом Національної асоціації України по тепловим насосам; віце-президентом технологічного енергетичного парку „Інститут технічної теплофізики”.

返回顶部