ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНСТИТУТУ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

ЗА  2015р., 2016р., 2017р., 2018р.

    2015 р./2016р. 2017 р. 2018 р.
   I

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:

Загальна кількість виконаних робіт

з них впроваджено

 

 

 

 

105/111

34/40

 

 

 

 

86

63

 

 

 

37

33

ІІ

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті

Статті в наукометричних журналах

Монографії

 

175/309 

27/85

 

5/17

 

273

48

 

8

 

299

117

 

13

ІІІ

 

ЦИТУВАННЯ:

Найвищий індекс цитування провідних вчених (scholar)

Найвищий індекс цитування провідних вчених (scopus)

Webscience

 

 13/16

 

 

12/12

 

17

 

 

14

 

 

22

 

 

15

14

ІV ПАТЕНТИ:

Отримано патентів

Подано заявок

Присвоєно звання «Винахідник року Національної академії наук України»

23/34

31/31

 

1 чол./1чол.

21

29

 

1чол.

34

41

 

1чол.

V ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Журнал “Промышленная теплотехника”

Журнал “Кераміка: наука і життя”

 

7/6 номерів

 

4/4 номери

 

номерів

 

4 номери

 

4 номерів

 

4 номери

VI ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ:

докторських дисертацій

кандидатських дисертацій

 

1/2

 

2/8

 

3

 

 

 

3

 

 

VIІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Організовано та співорганізовано міжнародних наукових конференцій

 

4/7

 

 8

 

 5

VIII ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Брали участь у

у т.ч. присвяченим потребам армії

Отримано дипломів і грамот

 

6/6 виставках

3/2

 

6/9

 

6 виставках

 

6

 

7 виставках

– 

 

8

IX

 

НАГОРОДИ:

 

у т.ч. Державна премія України в галузі науки і техніки

Премія Президента України для обдарованої молоді

Премія Верховної Ради України для обдарованої молоді

Премії Київського міського голови

 

 

 

1/-

 

 1/1

 

1/-

 

-/-

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

X

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ:

Навчання в школі підвищення кваліфікації («Теплофізична школа») (с. Соколовка) в середньому за рік

 

 

125 /138 чол.

 

 

143 чол.

 

 

122 чол.

XI ДАНІ ПРО МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:

 

Кількість співробітників до 35 років

  

 

Отримують стипендії Президента України

Отримують стипендії  НАН України

 

Грант Президента України 

 

 

 

25% від загальної кількості співробітників

 

 

3/4

 

3/4

 

 

-/-

 

 

25% від загальної кількості співробітників

 

 

3

 

4

 

 

4

 

 

25% від загальної кількості співробітників 

 

 

4

 

4

 

 

2

 

I Експериментальних стендів та діючих установок 74/96 104 104
XIII Виступи (на телебаченні, на радіо, інтерв`ю для преси) 13/14 32  35

 

 Завантажити звіт 2016 р.

返回顶部