Основні публікації відділу (ВТТГД)

Монографії:

2020-2022

 1. Мейріс А.Ж., Доник Т.В. Теплообмін та теплогідравлічна ефективність пучків труб з поверхневими заглибленнями / Проєкт «Молоді вчені – 2020». –Київ: в-во «Наукова думка». – 2020. – 129 с. (9 обл.-вид.арк.) – 100 экз. – ISBN 978-966-97864-7-0
 2. Круковський П.Г., Дейнеко А.І., Дядюшко Є.В., Скляренко Д.І. Розрахунково-експериментальний аналіз і прогнозування термогазодинамічного і вологісного станів підземних тунелів / Інститут технічної теплофізики НАН України. –Київ: вид-во ООО «Франко Пак». – 2020. – 140 с. (4,41 обл.-вид.арк) – 100 экз. – ISBN 978-966-97896-8-6
 3. Ступак О.С., Халатов А.А. Тепло- та масообмін в новому енергоефективному тепломасообмінному апараті за М-циклом. Київ: Науково-видавнича рада НАН України – 2021. – 106 с. (5,15 обл.-вид. арк.) – 30 прим. – ISBN 978-966-02-9599-S
 4. Круковский П.Г., Дейнеко А.І., Дядюшко Є.В., Скляренко Д.І. Термогазодинамічний станів тунелів метрополітенів / [електронне видання] LAP Lambert Academic Publishing, 2021, 148 с. (4,65 обл.-вид.арк), 100 екз. – ISBN-13: 978-620-4-72841-4, ISBN-10: 6204728415, EAN: 9786204728414
 5. Оценка огнестойкости металлических строительных конструкций и огнезащитной  способности  покрытий  (расчетно -экспериментальный подход): коллективная монография / Круковский П.Г., Новак С.В., Поклонский В.Г., Еременко С.А., Фролов Г.А.; под ред. П.Г. Круковского и С.В.Новака / Киев, Вид. ТОВ ”Франко Пак”, – 150 с. (4,71 обл.-вид.арк) ISBN 978-966-97896-8-6-8-6
 6. Розділ в монографії: Тимченко Н.П., Фиалко Н.М. Централизованное отопление в Украине и система 4G-DH Intellektuelles Kapital – die Grundlage für Innovative Entwicklung. Intellectual capital is the foundation of innovative development Monographic series «European Science». Book 6. Part 3. Scientific World-Net Akhat AV. KarlsruheР. 78-87
 7. Розділ в монографії: Гапонич Л.С., Топал О.І., Голенко І.Л., Кобзар С.Г. Визначення потенціалу виробництва RDF для заміщення викопних палив в енергетиці України. В кн.: Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних  ситуацій.    Колективна  монографія  Полтава – Львів:  НУПП імені Юрія Кондратюка, НУ «Львівська політехніка» — Дніпро: Середняк Т. К., 2022, Розділ 0,625 ум.друк. арк..  ISBN 978-617-8111-24-3 book  doi.org/10.23939/ monograph2022/ с. 244-260

Підручники

 1. Термодинаміка газового потоку: підручник / А.А. Халатов, А.В. Гільчук, Л.М. Кохтич. – Рекомендовано Вченою Радою ФТІ протокол № 4/2020 від 27.04.2020 р. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.– 248 с.
 2. Теорія теплопровідності / Халатов А.А., Доник Т.В Затверджено Методичною радою університету, протокол №4 від 27.06. 2022 р.) К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.– 131 с.

 Навчальні посібники

 1. Халатов А.А., Гільчук А.В., Доник Т.В. Теорія теплопровідності [Електронний ресурс]: підручник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А.А. Халатов, А.В. Гільчук, Т.В. Доник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 153 с.
 2. Спецглави теорії теплообміну: Навчально-методичний комплекс до курсу [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спец. 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Н. А. Панченко, А. А. Халатов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 160 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 17 с.
 3. Моделювання фізичних процесів: Методичні вказівки до виконання курсової роботи [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спец. 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Н. Ф. Димитрієва. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,21 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 25 с.
 4. Термодинаміка та молекулярна фізика: Збірник задач [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спец. 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. Монастирський Г.Є. Гільчук А.В. – – Електронні текстові дані (1 файл: 1,56 Мбайт). — К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 59 с.
 5. Доник Т.В. Методи аналізу та обробки експерименту [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Т.В. Доник; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,30 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 166 с.
 6. Експериментальні дослідницькі установки: Електронний конспект лекцій [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», спеціалізації «Фізика новітніх джерел енергії» / Т.В. Доник; Рекомендовано ВР ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 5 від 25.05.2020 – Електронні текстові дані (9 файлів: сумою 3,65 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020.

Статті:

2022

 1. Wang, D., Khalatov A., Shi-Ju, E., Borisov, I. Swirl flow heat transfer and flow characteristics in a solid and permeablepipe with exitnozzle // International Journal of Thermal Sciences, 2022, 173, 107425 Scopus, Q1 https://doi.org/10.1016/ j.ijthermalsci.2021.107425
 2. Borisov I., Khalatov A. & Paschenko D. The biomass fueled micro-scale CHP unit with stirling engine and two-stage vortex combustion chamber // Heat Mass Transfer, 2022, 58, P.1091–1103 Scopus, Q2 https://doi.org/10.1007/s00231-021-03165-z
 3. Письменний Є.М., Гаврилко Є.В., Круковський П.Г., Старовіт І.С., Дядюшко Є.В. Розробка спеціального програмного забезпечення управління вентиляційними установками Нового Безпечного Конфайнменту ЧАЕС // Ядерна та радіаційна безпека, 2022, Т.2, N.94, с.36-43 Scopus, Q3 doi: https://doi.org/10.32918/nrs.2022.2(94).04
 4. Fialko, N., Tymchenko, M. (2023). Energy Climate Security and Energy Supply Systems of the Building Stock. In: Blikharskyy, Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2022. EcoComfort 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 290. Springer, Cham. Scopus https://doi.org/10.1007/978-3-031-14141-6_8
 5. Халатов А.А., Борисов І.І., Кулішов С.Б. Розвиток систем плівкового охолодження лопаток газових турбін (огляд) // Теплофізика та теплоенергетика. 2022, Т. 44, №2, С. 70-83 https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2022.9.
 6. Халатов А.А., Борисов І.І., Коваленко Г.В., Мулярчук М.А. Застосування заглиблень та гвинтових канавок на зовнішній поверхні труб для підвищення теплогідравлічної ефективності трубних пучків при поперечному обтіканні // Теплофізика та теплоенергетика. 2022. Т. 44, №3, С.16–22 https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2022.2
 7. Халатов А.А., Борисов І.І., Кулішов С.Б. Сучасні та перспективні способи внутрішнього охолодження лопаток газових турбін // Теплофізика та теплоенергетика. 2022. Т. 44, №4, С.14–23. https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2022.2.
 8. Чиркова А.П., Щіхабутінова О.В. Аеродинаміка повітряного потоку поблизу конічної димової труби на майданчику теплової електростанції // Теплофізика та теплоенергетика. 2022. Т. 44, №4, С.51–59. https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2022.6
 9. Круковський П.Г., Смольченко Д.А. CFD – аналіз тепловологісного стану нового безпечного конфайнменту ЧАЕС (проектні параметри) // Теплофізика та теплоенергетика 2022. Т. 44, №4, С.68–74. https://doi.org/10.31472/ttpe.4.2022.8  
 10. Халатов А.А., Кобзар С.Г. Вплив заміщення частини вугільного пилу піролізними газами на екологічні та технологічні показники котла ТПП 312 при його роботі на понижених навантаженнях // Теплофізика та теплоенергетика. 2022. Т. 44, №2, С. 92-98 https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2022.11
 11. Мулярчук М.А., Халатов А.А., Коваленко Г.В. Теплогідравлічна ефективність одно- та дворядного пучка циліндрів зі спіральною канавкою на зовнішній поверхні при поперечному обтіканні потоком повітря // Теплофізика та теплоенергетика, 2022, №2, т. 44, с. 12-20. https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2022.2 
 12. Чиркова А.П., Халатов А.А. Теплообмін та аеродинаміка біля вертикальної конічної труби на майданчику ТЕС // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. 2022. № 1(9). С. 58-63.  https://doi.org/10.20998/2078-774X.2022.01.07
 13. Ступак О.С., Доник Т.В., Халатов А.А. «Вплив різноманітних факторів на ефективність циклу Майсоценка». Інтегровані технології та енергозбереження // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ», 2022. – № 2. – С. 3-22. doi: 10.20998/2078-5364.2022.2.01
 14. Кобзар С.Г., Халатов А.А., Гапонич Л.С. Спалювання метану у завихреному потоці з рециркуляцією димових газів у дуттьове повітря/ в кн.: «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку»: XVІІI Міжнародна наукова-практична конференція: Збірка наукових праць, Київ 2022, С.7-11. DOI:10.48126/conf2022/
 15. Кобзар С.Г., Топал О.І., Гапонич Л.С., Голенко І.Л. Дослідження процесу сумісного спалювання вугілля з RDF в котлоагрегаті ТПП-312 / в кн.: «Вугільна теплоенергетика: шляхи реконструкції та розвитку»: XVІІI Міжнародна наукова-практична конференція: Збірка наукових праць, Київ 2022, с.84-90. DOI:10.48126/conf2022/
 16. Кобзар С.Г., Гапонич Л.С., Топал О.І.,Голенко І.Л. Визначення потенціалу виробництва RDF для заміщення викопних палив в енергетиці України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій» (Україна, Полтава – Львів, 26-27 травня 2022 року). – С. 173-176
 17. Фиалко Н.М., Тимченко Н.П., Особенности энергетической политики ЕС в жилом секторе, 16th International scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (September 7-9, 2022) . Science Publisher, Chicago, USA. 2022. Р.67-71
 18. Фіалко Н.М., Тимченко Н.П., Безкарбонові системи енергозабезпечення житлового фонду в контексті енергетичної безпеки // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – №9(128) 2022. – С.33-36.dorg/10.25313/2520-2057-2022-9-8227

2021

 1. Donguun Wang, Artem Khalatov, E Shi-Ju, Igor Borisov. (2021) Swirling flow heat transfer and hydrodynamics in the model of blade cyclone cooling with inlet co-swirling flow // International Journal of Heat and Mass Transfer 175, 121404 – Scopus, Q1 https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121404
 2. Zhang С., Bai L., Tong Z., Khalatov A (2021) Film cooling performance for the cratered film-cooling holes with various coolant crossflow orientations // Numerical Heat Transfer, Part A: Applications – Scopus, Q1 https://doi.org/10.1080/10407782.2021.1969801
 3. Zhang C., Bai L.,·Fu J.,·Khalatov A., Yang Y. (2021) Discharge coefficients and aerodynamic losses for cylindrical and cratered film‑cooling holes with various coolant crossflow orientations // Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering (2021) 43:16 Scopus, Q2 https://doi.org/10.1007/s40430-021-02891-z
 4. Pinchuk V.A., Moumane M., Sharabura T.A., Shishko Y., Kuzmin A.V. Applicability of the Graetz’s solution for Newtonian fluids to the calculations of the heat transfer in coal-water fuel at the pre-heating stage // Thermal Science and Engineering Progress. 2021, 21: 100798.  Scopus/Web of Science Q1 https://doi.org/10.1016/j.tsep.2020.100798.
 5. A. Pinchuk, M. Moumane, K.V. Kremneva, A.V. Kuzmin, S.A. Pinchuk. Specific features of the ignition behavior of coal-water fuel with the addition of glycerol // Combustion Science and Technology. 2021, 23 p. Scopus/Web of Science, Q2 https://doi.org/10.1080/00102202.2021.1983550
 6. Krukovskyi, DiadiushkoYe., Skliarenko D., Starovit I. Unorganized air releases with radioactive aerosols from the new safe confinement CHNPP into the environment (operational data modeling) // Problems of atomic science and technology, 2021, №6, p.56-82. Scopus, Q3 https://doi.org/10.46813/2021-136-181
 7. Кобзар С. Г., Халатов А. А., Коваленко Г. В. Моделювання горіння продуктів газифікації твердого палива в киплячому шарі в надшаровому просторі з вихровим допалюванням // Теплофізика та теплоенергетика. 2021, T.43, №2б С.77–83 https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2021.9
 8. Кобзар С. Г., Халатов А. А. Використання технології «reburning» з продуктми піролізу бомаси в якости палива допалення для зниження ємісії оксидів азоту від котла ТПП 312 //Теплофізика та теплоенергетика, 2021, Т.43, №1, С.82–89 https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2021.10
 9. Кобзар С.Г., Борисов І.І., Халатов А.А. Моделювання вихрового допалювання продуктів газифікації біомаси в топці з киплячим шаром //Теплофізика та теплоенергетика. 2021, Т43, №4
 10. Круковський П.Г., Смольченко Д.А., Круковський Г.П., Дейнеко А.І. Аналіз опалювальної здатності вікон з електропідігрівом // Теплофізика та теплоенергетика, 2021, Т.43, № 4
 11. Олійник В.С., Круковський П.Г., Дейнеко А.І. CFD моделювання теплообміну при розміщені спірально-дротового інтенсифікатору на трубі // Теплофізика та теплоенергетика, 2021, Т.43, № 4

2020

 1. Artem Khalatov, E Shi-Ju, Dongyun Wang, Igor Borisov. Film cooling evaluation of a single array of triangular craters // International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol. 159. 120055. Scopus, Q1 https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120055
 2. StupakO., Khalatov A., Donyk T., Shikhabutinova O. A study of new local heating and air conditioning schemes based on the Maisotsenko cycle // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020.  Vol 3, № 8.  P. 6–14. Scopus, Q2 doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205047
 3. Khalatov A. A., Kovalenko G. V., Muliarchuk M. A. Research of hydrodynamics and heat transfer during the transverse air flow of a row of cylinders with screw grooves// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol.3, № 8 (105). P. 39 – 45. Scopus, Q2 https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.205656
 4. Krukovskyi P.G., Diadiushko Ye.V., Garin V.O., Tryfonov O.V., Kabanov Yu.Yu. CFD model as a digital twin of the radiation state of the New Safe Confinement of the Chernobyl NPP // Problems of Atomic Science and Technology (PAST), N4 (128), 2020, Р. 54–62, ISSN 1562-6016. Scopus, Q3 URL: https://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME1.html  URL: https://vant.kipt.kharkov.ua/ARTICLE/VANT_2020_4/article_2020_4_54.pdf
 5. A. Pinchuk, T.A. Sharabura, A.V. Kuzmin, S.A. Pinchuk, The peculiar influence of the mineral impurities content in coal-water fuel on the regularities of fuel drop ignition and combustion // Journal of the Energy Institute. 93 (2020) 911–921. Scopus, Web of Science, Q1 https://doi.org/10.1016/j.joei.2019.08.003
 6. A. Pinchuk, T.A. Sharabura, A.V. Kuzmin, S.A. Pinchuk, Engineering equations for determining coal-water fuel combustion stages // Journal of the Energy Institute. 93 (2020) 1924–1933. Scopus, Web of Science, Q1 https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.04.007
 7. A. Pinchuk, M. Moumane, T.A. Sharabura, A.V. Kuzmin, S.A. Pinchuk, Evidence of the illegitimacy of the additive approach to the determination of the thermophysical properties of coal-water fuel with glycerol // International Journal of Energy Research, 44 (2020) 12056–12065. Scopus, Web of Science, Q1 https://doi.org/10.1002/er.5858
 8. A. Pinchuk, A.V. Kuzmin, The effect of the addition of TiO2 nanoparticles to coal-water fuel on its thermophysical properties and combustion parameters // Fuel. 267 (2020) 117220. Scopus, Web of Science, Q1 https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.117220
 9. Халатов А.А., Доник Т.В., Ступак О.С. Аналіз термодинамічного зворотного циклу Брайтона з утилізаціею викидної теплоти по М-циклу // Вчені Записки Таврійского Університету ім. В.І. Вернадського, сер. «Технічні науки». 2020, Т.31(70), №1, ч. 2. С. 55-61. Index Copernicus https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.1-2/10
 10. Коваленко Г. В. Тепловіддача під час нестаціонарного нуклеативного кипіння нанорідин із малотеплопровідною твердою фазою // Вчені записки Таврійського Національного Університету ім.. Вернадського ім. В. І. Вернадського сер. «Технічні науки». 2020. Том 31 (70) № 3. ч. 1 С. 149 – 152. (Index Copernicus) https://doi.org/10.32838/TNU-2663-5941/2020.3-1/24
 11. Кобзар С.Г., Топал О.І., Гапонич Л.С., Голенко І.Л.. Моделювання процесу сумісного спалювання природного газу з паливами із твердих побутових відходів // Електрон. моделювання. Т. 42. № 6, с. 1–19. (Index Copernicus, Ulrichsweb, Crossref) https://doi.org/10.15407/emodel.42.06.001
 12. Кобзар С. Г. Коваленко Г. В., Халатов А.А. Вплив завихрення потоку вторинного повітря в системі пальників котла на термогазодинаміку вогневого простору топки котла та процес утворення оксидів азоту в активній зоні горіння //Теплофізика та теплоенергетика. 2020.– Т.42, №1. – С.51–59. https://doi.org/10.31472/ttpe.1.2020.7
 13. Кобзар С.Г.,  Халатов А.А. Використання продуктів піролізу біомаси в якості палива допалення для відновлення оксидів азоту: тестування механізму хімічної кінетики // Теплофізика та теплоенергетика, 2020, т. 42, No2, c.92-98; https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.10
 14. Кобзар С.Г., Борисов І.І., Халатов А.А Подовження ресурсу лопаток завихрювача пальника котла ТПП-312 // Теплофізика та теплоенергетика. 2020, т. 42, No3, c. 61-66. https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2020.7
 15. Халатов А.А., Фіалко Н.М., Тимченко М.П. Енергетична безпека України: методологічні засади оцінки рівня безпеки та порівнялний аналіз поточного стану // Теплофизика та теплоенергетика. 2020. Т.42, №2. с. 18-30 https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2020.2
 16. Халатов А.А., Фіалко Н.М., Тимченко М.П. Енергетична безпека України: загроза вичерпання довгострокових енергетичних ресурсів // Теплофизика та теплоенергетика. 2020. Т.42, №3. С. 5- https://doi.org/10.31472/ttpe.3.2020.1
 17. Борисов І.І..Халатов А.А. Теплофізичний аналіз параметрів мікрокогенераційної установки на біомасі з двигуном Стірлінга // Теплофизика та теплоенергетика. 2020. Т.42, №4. С.26–32. https: doi.org/10.31472/ttpe.4.2020.3
 18. Круковский П.Г., Дядюшко Е.В., Гарин В.О., Трифонов О.В., Кабанов Ю.Ю. CFD-модель как цифровой двойник радиационного состояния нового безопасного конфайнмента Чернобыльской АЭС // Питання атомної науки і техніки 2020, №4 (128), С.54-62, ISSN 1562-6016, https://vant.kipt.kharkov.ua/TABFRAME1.html
 19. V. Kovalenko, N.I. Kobasko. Transient Nucleate Boiling and Convection Processes Taking Place in Nanofluids that Contain Silver Nanopartiles. // SSRG International Journal of Applied Physics (SSRG-IJAP). 2020. Volume 7 Issue 1. P.72-79 (Cross Ref) doi:10.14445/23500301/IJAP-V7I1P111
 20. Халатов А.А., Кулішов С.Б. Чобенко В.Н. Раімов Р.І. Використання газотурбінних технологій – ключ до енергетичної безпеки України // Промислова електроенергетика та електротехніка. 2020. №3 (123). С.10-16. – код 6541030.
 21. Тимченко М.П., Фиалко Н.М. Энергетическая безопасность как составляющая национальной безопасности Украины // Межд. научн. журнал “Интернаука”. – 2020, – № 8(88), т. 1. C.50-52. DOI: 10.25313/2520-2057-2020-8-6046 URL: https://www.inter-nauka.com/issues/2020/8/6046 Ulrichsweb
 22. Тимченко Н. П., Фиалко Н. М. Анализ мировых запасов энергетических ресурсов // Международный научный журнал “Интернаука”. — 2020. — №18. https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-18-6549 URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16070184009916.pdf Ulrichsweb
 23. Круковський П.Г., Дейнеко А.І., Дядюшко Є.В. Аналіз ефективності методів осушення тунельного повітря метрополітену при розташуванні обладнання в обвідних ходках // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, 2020, вип. 190, с. 13-26. Google Scholar doi: https://doi.org/10.18664/1994-7852.190.2020.213923

 2006-2014

Монографії:

 1. Халатов А.А., Коваленко А.С. Теплообмен и гидродинамика ускоренного потока в плоских криволинейных каналах .- 2006.- Киев, Наукова думка.- 224 с..- ISBN 966-00-0433-8.
 2. Syred N, Khalatov A. Advanced Combustion and Aerothermal Technologies. Environmental Protection and Pollution Reductions (Proceedings of the NATO Workshop-2006) // -2007.- Springer.- the Netherlands.- 480 p.
 3. Розинський Д.Й., Іогарчов В.Д., Меженний С.Я., Меркулов М.М., Оксак В.В., Тимченко М.П., Тітенко С.М.. Енергоощадна технологія електротеплоакумуляційно­го обігріву в житлово-комунальному та  аг­рар­­но-промисловому  комплексах України. – К.:, 2007.- 276 с.
 4. Халатов А.А. Вихревые технологии аэротермодинамики в энергетическом газотурбостроении. – Изд. ИТТФ НАНУ,.- Киев.- 2008. – 292 с.- ISBN 978-966-02-4917-2.
 5. Долінський А.А., Тимченко М.П., Халатов А.А. та ін. Сучасний стан і основні напрямки застосування електричної енергії для теплопостачання в Україні. – К.: Видавництво Купріянова О.О. – 2009. – 252 с.
 6. Застосування електроенергії для виробництва теп­лової енергії. Оцінка реальної можливості і потенціалу застосування електроопалення / Глава 12 – автори Тимченко М.П., Круковський П.Г. // Посібник по модернізації комунальної теплоенергетики: реконструкції діючого облад­нан­ня і впровадження новітніх технології. Київ, ІТТФ НАН України –  С. 294-328. http://esco-ecosys.narod.ru/2009_4/art008.htm
 7. Халатов А.А., Мочалин Е.В. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил. Т.8. «Гидродинамика закрученного потока в ротационных фильтрах». – Киев,  Институт технической теплофизики НАН Украины. – 2010. – 427 с.
 8. Халатов А.А., Романов В.В., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил. Т.9. «Теплообмен и гидродинамика при циклонном охлаждении лопаток газових турбин». – Киев, Институт технической теплофизики НАН Украины. – 2010. – 317 с.
 9. Романов В.В., Хоменко А.І., Чернов С.К., Халатов А.А., Спіцин В.Є., Тройніч М.Г., Коваль В.О., Головащенко О.Ф. Розробка й впровадження суднових ГТД ДП НВКГ «Зоря»–«Машпроект». – Миколаїв. – видавництво «Торубари». – 2010. – 288 с.
 10. Ануров Ю.М., Коваль В.А., Халатов А.А., Спицын В.Е., Романов В.В., Хоменко А.И., Ковалева Е.А.. Обеспечение показателей надежности и ресурса ГТД стационарного применения. Ч.2. – Харьков. – Изд. «Монограф» – 2011. – 320 с.
 11. Громадський Ю., Думанський Ю, Коген В., Медведев О., Петришин Б., Пирков В., Розинський Д., Ситницький Р., Тимченко М., Черних Л., Шпак О. Державні будівельні норми України «Електрична кабельна система опалення” В.2.5.-24:2012. Київ, Мінрегіонбуд України, 2012. – 84 с.
 12. Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения (сборник опубликованных статей). – составитель А.А.Халатов / Институт технической теплофизики НАН Украины. – Киев. – 2014. – т.1. – 382 с.
 13. Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения (сборник опубликованных статей). – составитель А.А.Халатов / Институт технической теплофизики НАН Украины. – Киев. – 2014. – т.2. – 386 с.
 14. Доник Т.В., Письменный Д.Н. Теплообмен и гидродинамика закрученных и вихревых потоков в каналах / Под ред. академика НАН Украины А.А. Халатова. – Киев. – Изд. «Наукова думка» – 2014. – 189 с.

Статті:

2015:

 1. Халатов А.А., Карп  И.Н., Куцан Ю.Г. Энергетическое газотурбостроение: перспективы использования в энергетике Украины // Вісник НАН України. – 2015. – №11. – С. 52-58.
 2. Халатов А.А., Долінський А.А., Тимченко М.П., Сігал О.І. Електроенергія як газозамінювальний енергоносій в сферї теплопостачанн // Промышленная теплотехника. – 2014 – Т. 36 , № 6. – С.12–21 (не учтена в отчете 2014 года).
 3. Халатов А.А., Северин С.Д., Бродецкий П.И., Майсоценко В.С. Субатмосферный обратный цикл Брайтона с регенерацией выходной теплоты по циклу Майсоценко // Доповіді Національної академії наук України. – 2015. – №1. – С.72–79.
 4. Халатов А.А., Кобзарь С.Г., Дашевский Ю.Я. Численное моделирование теплообмена и гидродинамики в круглой трубе с наклонно-тангенциальной закруткой потока на входе // Промышленная теплотехника. – 2015 – Т. 37 , № 1. – С.12–21.
 5. Халатов А.А., Коваленко А.С. Перспективы снижения выбросов теплоты за газотурбинными приводами украинской газотранспортной систем // Промышленная теплотехника. – 2015 – Т. 37 , № 2. – С.48–58.
 6. Халатов А.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Пахомов М.А., Терехов В.И. Пленочное охлаждение с помощью однорядных систем наклонных отверстий в углублениях // Доповіді Національної академії наук України. – – №6.- С.74–82.
 7. Халатов А.А., Борисов И.И., Безлюдная М.В., Панченко Н.А., Дашевский Ю.Я. Перспективные способы пленочного охлаждения: влияние ускорения основного потока // Вісник НТУ ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування, – №15 (1124). – С.56–62. – Ulrichs Periodicals Directory.
 8. Пахомов М.А., Терехов В.И., Халатов А.А., Борисов И.И. Тепловая эффективность пристенной газовой завесы при ее вдуве через круглые отверстия в траншее // Теплофизика и аэромеханика. – – Т.22, №.3 – С.343–352.– SCOPUS.
 9. Халатов А.А., Северин С.Д., Коваленко Г.В., Мейрис А.Ж. Влияние различных способов интенсификации теплообмена в теплообменном аппарате на характеристики воздушной теплоутилизирующей турбинной установки // Промышленная теплотехника. – 2015 – Т. 37 , № 3. – С. 38-45.
 10. Халатов А.А., Мейрис А.Ж., Доник Т.В., Гамрецкая А.В. Теплообмен и гидравлическое сопротивление при поперечном обтекании воздухом первого ряда пучков труб со сферическими углублениями // Вісник НТУ ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування,  – 2015. – №16 (1125). – С50–53.
 11. Коваленко Г.В. Особенности аэродинамики теплообменных поверхностей с цилиндрическими лунками // Энерготехнологии и ресурсосбережение. –– № 4.– С.49 – 59. (не учтена в отчете 2014 года).– Ulrichs Periodicals Directory.
 12. Кобзар С.Г., Халатов А.А. Ефективність зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП-312 БЛОКУ № 6 ДТЕК Ладижинська ТЕС на основних режимах навантаженн// Вісник НТУ ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування,  – – №17 (1126). – С.34–39.– – Ulrichs Periodicals Directory.
 13. Халатов А.А., Северин С.Д., Доник Т.В. Влияние потерь давления в регенераторе теплоты на эффективность термодинамического цикла модульной ядерной энергетической установки с гелиевым реактором//Авиационно –космическая техника  и технологияМатериалы XIX Конгресса двигателестроителей– 2015.– №4/121. – С.54–59.  – Ulrichs Periodicals Directory and Scholar
 14. Халатов А.А., Кобзарь С.Г., Дашевский Ю.Я. Теплообмен и гидродинамика в радиально-вращающейся круглой трубе с наклонно-тангенциальной закруткой потока на входе // Промышленная теплотехника. –  – т.37, №4. – С.14 – 22.
 15. Халатов А.А,. Куцан Ю.Г., Коваленко О.С. Рішення засідання круглого столу «Енергетичне турбобудування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Новини енергетики. –  – №6. – С.18–21.
 16. Халатов А.А., Коваленко А.С., Северин С.Д., Коваленко Г.В. Возможности повышения эффективности воздушной утилизации теплоты за газотурбинными приводами // Промышленная теплотехника. – 2015 – Т. 37 , № 6. – С.36–43.
 17. Mochalin E.B., Khalatov A.A. Centrifugal instability and turbulence development in Taylor-Cuette flow with forced radial throughflow of high intensity // Physics of Fluids, – Vol. 27. – 094102 – 23 pages. – SCOPUS.
 18. Халатов А.А., Северин  С.Д., Доник Т.В. Анализ термодинамического цикла ГТУ ядерной модульной энергетической установки с гелиевым реактором // Промышленная теплотехника. – 2015 – Т. 37 , № 2. – С.59–67.
 19. Панченко Н.А. Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при подаче охладителя через парные отверстия // Вестник двигателестроения. – 2015. – №2/2015. – С.47–51. – INSPEC, Index Copernicus.
 20. Халатов А.А., Бородуля В.А., Коваленко Г.В., Шихабутинова О.В. Влияние порозности на сжигание торфа и его смесей с древесиной в слоевых топках // Материалы Межд. конф. «Энергоэффективность –2014» Минск, Республика Беларусь, 14–16 октября 2014 г. – С.13 – 15.
 21. Шихабутинова О.В. Сжигание тяжелых жидких углеводородов в теплогенераторе с фитильной горелкой в вихревом рециркулирующем потоке // Вісник НТУ «ХПІ.– Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси та устаткування. –№17 (1126) – С. 61–67.–Ulrichs Periodicals Directory.
 22. Шіхабутінова О.В. Трикамерна піч для спалювання суміші торфу з відходами деревини // Енергетика і автоматика: електрон. наук. фах. вид.  Наіональний. університет біоресурсів і природокористування України. – 2015. – № 3(25), С.91–102.
 23. Тимченко Н.П. Електроопалення і питання забезпеченості ПЕР України // Промелектро. – № 3, 2015. – С. 26-35.
 24. Халатов А.А., Тимченко Н.П. Перспективы электроотопления в энергетике Украины // Промелектро. – № 5-6, 2015. – С. 16-20.

2014:

 1. Халатов А.А., Безлюдная М.В., Борисов И.И., Панченко Н.А., Дашевский Ю.Я. Эффективность пленочного охлаждения за парными отверстиями и отверстиями в сферических углублениях // Вісник інженерної академії України.— №2.- С. 208-213.
 2. Халатов А.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я, Северин С.Д., Коваленко А.С. Компьютерное моделирование пленочного охлаждения при выдуве охладителя в сферические углубления // Авиационно-космическая техника и технология. – – №7/114. – С.77–82. – Ulrich’s Periodicals Directory  and Scholar
 3. Халатов А.А., Панченко Н.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я Неравномерность двухструйного пленочного охлаждения // Авиационно-космическая техника и технология.– 2014. – №8/115. – C.94–99. – Ulrich’s Periodicals Directory and Scholar
 4. Халатов А.А., Панченко Н.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я. Двухструйное пленочное охлаждение плоской поверхности: влияние внешней турбулентности // Вісник НТУУ ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування. – – №11 (1054). – С.53–60. – Ulrichs Periodicals Directory and Scholar
 5. Халатов А.А., Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Панченко Н.А. Пленочное охлаждение плоской поверхности системой парных отверстий: влияние внешней турбулентности иускорения потока // Теплофизика и аэромеханика. – – Т.21, №.5 – С.571-578.– SCOPUS
 6. Халатов А.А., Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Панченко Н.А., Шевцов С.В. Эффективность двухструйного пленочного охлаждения плоской поверхности // Промышленная теплотехника. – – Т.36 – №.1. – С.20–26.
 7. Халатов А.А., Доник Т.В. Новый критерий теплогидравлической эффективности теплообмена // Доповіді НАН України. – 2014. – №7. – С. 82-85.
 8. Доник Т.В., Шихабутинова О.В. Факторы интенсификации теплообмена в трубе с завихрителем частичной закрутки потока // Вісник НТУУ ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування.. – – №12(1055). – С.49-53. – Ulrichs Periodicals Directory
 9. Кобзар С.Г., Халатов А.А. Визначення ефективності зниження викидів оксидів азоту системою ступеневого спалювання вугілля котла ТПП–312 блоку №6 ДТЕК Ладижинська ТЕС // Вісник НТУУ ХПІ. Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування..– 2014. – №13(1056). – С.85–91. – Ulrichs Periodicals Directory and Scholar
 10. Кобзар С.Г., Халатов А.А. Кінетична модель утворення сірководню в топках котлів ТЕС при спалюванні вугілля, що містить сірку //Промышленная теплотехника. – –  Т.36 – №.3. – С.5–19
 11. Білека Б.Д., Халатов А.А., Костенко Д.А. Шляхи підвишення енергоефективности роботи ГТС України за рахунок використання скидної теплоти компресорних станцій // Енергетика та Електрифікацїя. –  №4. –  – С.7–13.
 12. Халатов А.А., Северин С.Д., Коваленко А.С., Бурлака В.В.  Анализ воздушного цикла утилизации теплоты горячих газов за газотурбинными приводами ГТС Украины // Промышленная теплотехника. – –  Т.36 – №.4. – С.18–26.
 13. Халатов А. А., Коваленко Г. В., Северин С. Д., Бурлака В. В., Мейрис А. Ж. Применение трубчатых теплообменных поверхностей типа «углубление-выступ» в теплообменниках газотурбинных установок // Промышленная теплотехника. Т. 36 , № 5, 2014 г. – С. 34-45.
 14. Khalatov A., Borisov S., Dashevskyy Yu.Y., Panchenko N.A., Kovalenko A.S. Flat plate film cooling with a double jet system: effect of external turbulence and flow acceleration // Thermophysics and Aeromechanics. – Edition of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences. – – Vol.21, №5. – pp.545–552. – SCOPUS
 15. Халатов А.А., Тимченко Н.П., Розинский Д.И., Петришин Б.М. Сравнение экономической и энергетической эффективности электроотопления с основными видами автономного отопления // Промэлектро. –  №1(85). – С.22–30.
 16. Халатов А.А., Тимченко Н.П., Сигал А.И., Розинский Д.И. Возможности использования электрической энергии для теплоснабжения населения и в коммунально-бытовой сфере Украины // Промэлектро. –  №3(87). – С.18–26.
 17. Долінський А.А., Халатов А.А., Тимченко Н.П., Сигал А.И. Електроенергія як газозамінювальний енергоносій в сфері теплопостачання // Промышленная теплотехника. – –  Т.36 – №.6. – С.12–21.
 18. Халатов А.А., Борисов И.И., Панченко Н.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я. Экспериментальное исследование перспективных двухрядных схем пленочного охлаждения // Труды Шестой Российской национальной конференции по теплообмену. – Москва, Россия, 27–31 октября 2014 г. – 6 с. – [CD ROM].
 19. Халатов А.А. Работы Института технической теплофизики НАН Украины в области нових систем зависного охлаждения лопаток газових турбин //  Труды XXXI Сибирского теплофизического семинара», 17-19 ноября 2014 г, Новосибирск, Россия, – [CD ROM].

2013:

 1. Халатов А.А., Шихабутинова О.В. Водоугольное топливо: перспективы использования // Аква–Терм. – – №1(58). – С.22–27.
 2. Халатов А.А., Ющенко К.А., Ісаков Б.В., Дашевський Ю.Я., Шевцов А.П. Газотурбобудування в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – №12. – с.40–49.
 3. Халатов А.А., Карп И.Н. Кондиционирование по М-циклу // Аква–Терм. – – №2(59). – С.48–51.
 4. Халатов А.А., Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Шевцов С.В. Пленочное охлаждение плоской поверхности однорядной системой наклонных отверстий в траншее: влияние внешней турбулентности и ускорения потока // Теплофизика и аэромеханика. – – Т.20, №6. – С.
 5. Халатов А.А., Ющенко К.А. Современное состояние и перспективы использования газотурбинных технологий в тепловой и ядерной энергетике, металлургии и ЖКХ Украины. Ч. 2 // Промышленная теплотехника. – 2013. – , том 35, № 1. – С.18–29.
 6. Халатов А.А., Коваленко А.С., Шевцов С.В., Безлюдная М.В. Влияние режима течения в полусферических углублениях на эффективность пленочного охлаждения плоской поверхности // Промышленная теплотехника. – 2013. – , том 35, № 2. – С.5–10.
 7. Халатов А.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д., Борисов И.И. Адаптация k? модели турбулентности при моделировании пленочного охлаждения плоской пластины при вдуве через один ряд цилиндрических отверстий в сферических углублениях // Вісник НТУ «ХПІ». – – №12(986). – С.55–62.
 8. Халатов А.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д., Борисов И.И. Адаптация k-? модели турбулентности для моделирования пленочного охлаждения за двумя рядами отверстий в сферических углублениях // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/12(63).– С.4–8.
 9. Халатов А.А., Петельчиц В.Ю., Письменный Д.Н., Дашевский Ю.Я. Адаптация SST модели турбулентности для моделирования пленочного охлаждения плоской пластины //Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/12(63).– С.25–29
 10. Халатов А.А., Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Шевцов С.В. Эффективность пленочного охлаждения плоской поверхности однорядной системой наклонных отверстий в кратерах при ускорении внешнего потока // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/12(63).– С.54–57.
 11. Халатов А.А., Варламов Г.Б. Аэродинамические и тепловые характеристики амер сгорания ГТУ с горелочной системой трубчатого типа // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/12(63).– С.79–82.
 12. Халатов А.А., Дашевский Ю.Я., Письменный Д.Н., Петельчиц В.Ю. Перспективные системы охлаждения лопаток газовых турбин вихревого типа // Насосы. Турбины. Системы. – 2013. – №2 (7). – С.28–37.
 13. Халатов А.А., Безлюдная М.В., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д Борисов И.И. Адаптация k-? модели турбулентности для моделирования пленочного охлаждения через систему двухрядных отверстий в сферических углублениях // Авиационно-космическая техника и технология. – – №7/104. – С.87–91.
 14. Петельчиц В.Ю., Халатов А.А., Письменный Д.Н., Дашевский Ю.Я. К вопросу повышения точности RANS моделирования пленочного охлаждения // Авиационно-космическая техника и технология. – – №8/105. –С.116–122.
 15. Халатов А.А., Костенко Д.А., Дашевский Ю.Я., Кулинич А.С. Газотурбинные двигатели для газотранспортной системы: проблемы и перспективы // Насосы. Турбины. Системы. 2013. – №3 (8). – С.5–11.
 16. Коваленко Г.В., Мейрис А.Ж. Сравнение различных способов интенсификации теплообмена на цилиндрических поверхностях //  Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 3/12(63). – С. 58-60.
 17. Халатов А.А. Новые энергетические технологии в теплоэнергетике: мировые тенденции и перспективы использования в Украине // У збірнику: «Вибрані матеріали XVII Міжнародної конференції, «Инвестування в енергетику, енерго-сбереження та екологію». – 23-28 вересня 2013. – Місхор, АРК, Україна. – С.59–72
 18. Халатов А.А., Шихабутинова О.В. Анализ и целесообразность использования водоугольного топлива в єнергетике и ЖКХ Украины // 23-28 вересня 2013. – Місхор, АРК, Україна. – С.59–7 23-28 вересня 2013. – Місхор, АРК, Україна. – С.84–92
 19. Кобзарь С.Г., Доник Т.В. Компьютерные технологии в энергетике // У збірнику: «Вибрані матеріали XVII Міжнародної конференції, «Инвестування в енергетику, енерго-сбереження та екологію». – 23-28 вересня 2013. – Місхор, АРК, Україна. – С.59–72.
 20. Тимченко Н.П., Розинський Д.Й., В.В. Пирков. Оновлена редакція державних будівельних норм «Електрична кабельна система опалення» // Будівництво України. – 2013. –№ 1.– С.5-7.
 21. Розинський Д.Й., Д.Я. Тронь, Тимченко Н.П. Системний підхід до використання електроопалення як шлях до заощадження енергоспоживання ( до розроблення ДСТУ «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об‘єктів житлового та громадського призначення»)  //  Будівництво Українию – 2013ю – № 2.  – С. 6-10.
 22. Немчин О.Ф., Соломаха А.С., Тимченко М.П., Захаренко О.О.Визначення потужності теплової акумуляції в комбінованих системах електроопалення // Промышленная теплотехника . – 2013. – т. 35, № 2 – С. 50-56.

2012:

 1. Халатов А.А., Терехов В.И., Богатко Т.В. Структура течения и теплообмен при турбулентном обтекании одиночных преград различной формы в трубе // Тепловые процессы в технике, т.4, №4. – 2012, Москва, МАИ, Россия. – С.146–155.
 2. Варламов Г.Б., Позняков П.О., Юрашев Д.Н., Халатов А.А. Новое поколение горелочных систем ГТУ на основе трубчатой технологии сжигания газа // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/10 (57). – С.9–14.
 3. Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 2. Поверхностно-вихревые системы (углубления) // Промышленная теплотехника. – 2012. – , том 34, № 1. – С.21–23.
 4. Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 3. Выпуклые и вогнутые поверхности // Промышленная теплотехника. – 2012. – , том 34, № 2. – С.5–16.
 5. Доник Т.В., Халатов А.А., Теплообмен и гидравлическое сопротивление в трубе с крестообразной вставкой и частичной закруткой потока // Промышленная теплотехника. – 2012. – , том 34, № 2. – С.28–32.
 6. Доник Т.В., Халатов А.А., Теплогидравлическая эффективность и качество интенсификаторов теплообмена закручивающего типа // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – № 3/10 (57). – С.43–46.
 7. Шевчук И.В., Халатов А.А., Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 4. Вращающиеся системы // Промышленная теплотехника. – 2012. – , том 34, № 4. – С.5–19.
 8. Халатов А.А., Шіхабутінова О.В., Моніч Ю.В. Аналіз та доцільність використання водовугільного палива як альтернативного джерела єнергії // Вісник Вінницького політехнічного інституту.– – №3. – С.111–114.
 9. Халатов А.А., Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Шевцов С.В. Эффективность пленочного охлаждения плоской поверхности системой наклонных отверстий, расположенных в сферических углублениях // Промышленная теплотехника. – – Т.34 – №.3 – С.5–12.
 10. Халатов А.А., Борисов И.И., Коваленко А.С., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д., Шевцов С.В., Безлюдная М.В. Пленочное охлаждение плоской поверхности двухрядной системой отверстий в сферических углублениях // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/10(57). – С.4–8.
 11. A.Khalatov, S.D.Severin, M.V.Bezlyudnaya “Numerical Modeling of Flat Plate Film Cooling With Coolant Injection into Spherical Dimples” Proceedings of The Fifth World Congress “Aviation in The XXI-st Century” “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 25-27, 2012, Vol. 1, pp 1.12.1…1.12.7.
 12. Khalatov A.A., Donyk T.V. Zinchenko A.Numerical simulation of an air flow structure with partial flow swirl // Proceedings of the 5th World Congress «Aviation in the 21-sy Century, Safety in Aviation and Space Technologies». 1, Sept. 25-27, 2012. – Kyiv, Ukraine/ – P.1.12.8–1.12.13.
 13. Donyk T., Khalatov A., Zinchenko A. The numeral simulation of an air flow structure with partial swirl // Proceedings of the 5th World Congress «Aviation in the 21-sy Century, Safety in Aviation and Space Technologies». 1, Sept. 25-27. – 2012. – Volume 1. – P. 1.12.8-1.12.13.
 14. Доник Т.В., Халатов А.А. Теплообмен и гидравлическое сопротивление в трубе с крестообразной вставкой и частичной закруткой потока // Промышленная теплотехника. –Том 34, №2, 2012. – С.28-32.
 15. Доник Т.В., Халатов А.А. Теплогидравлическая эффективность и качество интенсификаторов теплообмена закручивающего типа // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/10(57). – С.43-46.
 16. Розинський Д..Й, Тимченко М.П. Енергетична ефективність технологій електротеплоакумуляційного опалення (матеріали щодо розробки методики кількісного визначення енергоефективності) // Промелектро. – – № 3. – с.25–32.
 17. Громадський Ю.С., Розинський Д.Й., Тимченко М.П. Сучасний стан регламентації електроопалення в нормативно-технічної документації України // Промислова електроенергетика та електротехніка. – – № 3. – с.34–38.
 18. Розинський Д.Й, Тимченко М.П. Системы электроотопления помещений, зданий и сооружений в нормативно-технической документации РФ и Украины.України // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2011. – № 3. – с.38–43.
 19. Долінський А.А., Тимченко М.П., Розинський Д.Й. Комбіновані бівалентні системи електроопалення // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2011. – № 3. – С.48–54.
 20. Розинський Д.Й., Тимченко М.П. Теплоакумулюючі електропечі для об‘єктів цивільного призначення // Промислова електроенергетика та електротехніка. – – № 3. – с.61–66.
 21. Шпак О.Л., Петришин Б.М., Розинський Д.Й, Тимченко М.П. Досвід впровадження електроопалення в Хмельницької області // Промислова електроенергетика та електротехніка. – – № 3. – С.76-82.
 22. Розинський Д.Й, Шпак О.Л., Тимченко М.П., Петришин Б.М. Перспективи розвитку електротеплозабезпеченення в Україні // Промислова електроенергетика та електротехніка. – – № 3. – С.89-92.

2011:

 1. Сударев А.В., Сударев Б.В., Халатов А.А. Трубчатый воздухоподогреватель из унифицированных модулей для регенератиных ГТУ мощностью 6…16 МВт // Газовая промышленность. – – №1. – с.81–85.
 2. Халатов А.А. Перспективные энергетические технологии и проблемы теплофизики. Ч.1 // Промышленная теплотехника. – . – 2011. – т.33, №1. – с.5–18.
 3. Халатов А.А. Перспективные энергетические технологии и проблемы теплофизики. Ч.2 // Промышленная теплотехника. – . – 2011. – т.33, №2. – с.5–10.
 4. Халатов А.А., Костенко Д.А., Романов В.В. Модернизация газотранспортной системы Украины: проблемы создания новых ГПА // Газотурбинные технологии. – 2011. – №1. – с.2–5.
 5. Халатов А.А., Костенко Д.А., Романов В.В. Модернизация газотранспортной системы Украины: проблемы создания новых газоперекачивающих агрегатов // Промышленная теплотехника. – 2011. – т.33, №2. – с.41–45.
 6. Халатов А.А., Романов В.В., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д. Теплогидравлическая эффективность внутреннего циклонного охлаждения лопаток газовых турбин // Промышленная теплотехника. – – Т.33 – №.3 – С.34–41.
 7. Халатов А.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д. Теплогидравлические характеристики внутреннего циклонного охлаждения лопатки ГТД // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/10(51). – С16–20.
 8. Доник Т.В., Халатов А.А., Борисов И.И. Теплообмен при течении воздуха в круглой трубе с крестообразной вставкой // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – – №3/10(51). – С.21–24.
 9. A Khalatov, I.Borisov, S Severin, V Romanov, V Spitsyn, Yu Dashevskyy. Heat Transfer, Hydrodynamics and Pressure Drop in the Model of a Blade Leading Edge Cyclone Cooling // Proc. of GT20011 ASME Turbo Expo 20011.- GT2011-45150.- 9 p.
 10. Халатов А.А., Ануров Ю.М., Коваль В.А., Хоменко А.И., Романов В.В., Ковалева Е.А. Обеспечение показателей ресурса и надежности ГТД стационарного применения // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №3/10(51). – с.4–11.
 11. Халатов А.А., Сударев А.В,, Молчанов А.С., Сударев Б.В., Ковалев М.В. Унифицированный ряд регенеративных газотурбогенераторов (ГТГ) судового и наземного применения // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – №3/10(51). – с. 37–43.
 12. Халатов А.А., Онищенко В.Н., Донник Т.В., Окишев А.В. Фактор аналогии Рейнольдса для интенсификаторов теплообмена различного типа // Известия Российской академии наук, сер. Энергетика. – 2011. – №4. – с.109–116.
 13. Кобзар С.Г., Халатов А.А. Визначення зон підвищенной ерозії топкових екранів в залежности від режиму навантаження котлоагрегату ТПП 312 Ладижинської ТЕС // Промышленная теплотехника. – – Т.33 – №.4 – с.55-62.
 14. Долінський А.А., Халатов А.А., Басок Б.І., Тимченко М.П., Чайка О.І., Розинський Д.Й. Особливості комунальної теплоенегетики України і перспективи розробки і впровадження електричного (акумуляційного) опалення // Промелектро. – – №3. – с.3–11.
 15. Халатов А.А., Тимченко М.П., Розинський Д.Й. Способи і технічні засоби ущильнення добового графіка навантажень ОЕС України // Промелектро. –  – №3. – с.44–47.
 16. Халатов А.А., Басок Б.І., Тимченко М.П. Електричне опалення в регіональних програмах модернізації комунальної енергетики // Промелектро. – – №3. – С.69–75.
 17. Халатов А.А. Воронович В.А., Тимченко М.П., Розинський Д.Й. Електрообігрів та іншї заходи щодо підвищення енергоефективности експлуатації станцій і об’ектів Кіївского метрополітену // Промелектро. – – №3. – с.83–88.
 18. Розинський Д.Й., Пирков В.В., Тимченко М.П, Нова редакція ДБН В.2.5.-24-20ХХ «Електрична кабельна система опалення» // Промелектро. – – №3. – С.33-34.
 19. Тимченко М.П. Електротеплоакумуляційні технології опалення та економічна ефективність їх впровадження на об‘єктах цивільного призначення // Промелектро. –  – №3. – с. 16–25.
 20. Іоргачов Д.В,, Оксак В.В., Тимченко М.П. та ін. Нові вітчизняні нагрівальні кабелі для електроопалення // Промелектро. –  – №3. – С.55–61.
 21. Халатов А.А., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д. Теплогидравлический анализ внутреннего циклонного охлаждения лопаток газовых турбин // Материалы 4-й Международной конференции «Тепломасобмен в закрученных потоках», Москва, Россия, октябрь 2011г (компакт-диск).
 22. Халатов А.А. Работы ИТТФ НАН Украины по теплообмену и гидродинамике закрученных и вихревых потоков (обзор) // Материалы 4-й Международной конференции «Тепломасобмен в закрученных потоках», Москва, Россия, октябрь 2011г (компакт-диск).
 23. Халатов А.А., Ющенко К.А. Досягнення і перспективи промислового газотурбо-будування // Вісник Национальної Академиї наук України. – 2011, № – с.45–57.

 

返回顶部