Основний науковий напрямок відділу – теплообмін і гідродинаміка в полях відцентрових сил

Він охоплює сім піднапрямів: 1) внутрішні закручені і вихрові потоки [3, 4, 8, 10 – 12]; 2) поверхнево-вихрові системи (заглиблення різної форми) [4, 15]; 3) канали та поверхні, що обертаються [2, 7], 4) потоки близько опуклих і увігнутих поверхонь [13, 14]; 5) відцентрову нестійкість Гертлера і Тейлора [7, 14], 6) соплові апарати газових турбін і криволінійні канали з тривимірним потоком і локальними вихровими структурами [1, 5]; 7) нові вихрові технології аеротермодинаміки [6, 8, 9, 16 – 23]. По кожному з цих напрямків опубліковані узагальнюючі монографії.

Частина нових наукових результатів отримані в лабораторіях університетів м. Кардіфф і Бат (Великобританія), м. Штуттгарт (Німеччина), Університетів штату Юта (Солт-Лейк-Сіті, США), Міннесота (Міннеаполіс, США) і Нью-Орлеан (Нью-Орлеан, США), Військово-повітряної академії США (Колорадо Спрінгс), Rensselaer Polytechnic Institute (Трой, США) при виконанні спільних міжнародних проектів та індивідуальних грантів.

За основним науковим напрямком відділу опубліковані 23 монографії [1 – 23], 4 навчальних посібники для вузів [24 – 27], 650 статей (близько 100 англійською мовою) і отримані понад 230 авторських свідоцтв і патентів України та Росії. Найбільш важлива наукова публікація – фундаментальна 10-томна монографія «Теплообмін і гідродинаміка потоків в полях відцентрових сил» [1 – 9, 16], яка широко використовується в наукових дослідженнях і проектуванні багатьох типів теплових енергетичних машин і установок.

У Відділі також проводяться дослідження за наступними напрямками:

Комп’ютерне моделювання термогазодинаміки енергетичних установок: моделювання термодинаміки котлів, теплообмінних поверхонь, систем плівкового охолодження лопаток газових турбін, газових трактів пиловугільних котлів: хімічна кінетика утворення шкідливих викидів в атмосферу, розрахунки полів швидкості, температури і концентрації, розрахунки емісії шкідливих речовин в атмосферу, оптимізація вогневого простору.

Спалювання і газифікація твердих і рідких палив: спалювання біомаси, бурого вугілля, торфу, паливних сумішей (біомаса-торф, біомаса-буре вугілля), відпрацьованого моторного масла, водовугільного палива, газифікація та піроліз біомаси, оптичні характеристики покриттів камер згоряння та електричних печей, розробка пристроїв, що працюють на принципі багатостадійної подачі окислювача. У відділі розроблено газифікатор біомаси потужністю 20 кВт, є установки зі спалювання біомаси та сумішевого палива.

Монографії та книги, опубліковані з проблеми:

 1. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 1:«Криволинейные потоки» // Київ: Вид-во ИТТФ НАНУ. -1996. -285 с. (соавторы:  Авраменко А.А., Шевчук И.В.).
 2. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 2: «Вращающиеся системы» // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -1996. -282 с. (соавторы: Авраменко А.А., Шевчук И.В.).
 3. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 3: «Закрученные потоки» // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2000. -476 с. (соавторы:  Шевчук И.В., Авраменко А.А.).
 4. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 5: «Теплообмен и теплогидравлическая эффективность вихревых и закрученных потоков» // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2005. -499 с. (соавторы:  Борисов И.И., Шевцов С.В.).
 5. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 6: «Теплообмен и гидродинамика ускоренного потока в плоских криволинейных каналах» // К.: Изд. «Наукова думка». -2005. -499 с. (соавтор:  Коваленко А.С.).
 6. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 7: «Вихревые технологии аэротермодинамики в энергетическом машиностроении» // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ.-2008. -292 с.
 7. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 8: Гидродинамика ротационных фильтров // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2008. -427 с. (соавтор: Мочалин Е.В.).
 8. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 9: Теплообмен и гидродинамика при циклонном охлаждении лопаток газовых турбин // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2010. -317 с. (соавторы: Романов В.В., Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Северин С.Д.).
 9. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 10:Перспективные схемы пленочного охлаждения // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2016. -230 с. (соавторы: Борисов И.И., Дашевский Ю.Я., Резник С.Б.).
 10. Теплообмен и гидродинамика закрученных и вихревых потоков // Киев: Изд. «Наукова Думка». -2014. -188 с. Доник Т.В., Письменный Д.Н. (Отв. редактор акад. НАНУ Халатов А.А.).
 11. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах // М: Изд. Машиностроение». -1982. -200 с. (соавтор: Щукин В.К.).
 12. Теория и практика закрученных потоков // Киев: Изд. “Наукова думка”. -1989. -197 с.
 13. Теплообмен и гидродинамика около поверхностных углублений // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2005. -140 с. (русск. и англ.).
 14. Термогазодинамика сложных потоков около криволинейных поверхностей // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -1999. -300 с. (соавторы: Авраменко А.А., Шевчук И.В., Кобзарь С.Г., Железная Т.А.).
 15. Теплообмен и гидродинамика около поверхностных углублений // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2005. -140 с. (русск. и англ.).
 16. Теплообмен и гидродинамика закрученных и вихревых потоков // Киев: Изд. «Наукова Думка». -2014. -188 с. Доник Т.В., Письменный Д.Н. (Отв. редактор акад. НАНУ Халатов А.А.).
 17. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах//М: Изд. «Машиностроение». -1982. -200 с. (соавтор: Щукин В.К.).
 18. Теория и практика закрученных потоков// Киев: Изд. «Наукова думка». -1989. -197 с.
 19. Теплообмен и гидродинамика около поверхностных углублений // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2005. -140 с. (русск. и англ.).
 20. Термогазодинамика сложных потоков около криволинейных поверхностей // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -1999. -300 с. (соавторы: Авраменко А.А., Шевчук И.В., Кобзарь С.Г., Железная Т.А.).
 21. Теплообмен и гидродинамика около поверхностных углублений // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2005. -140 с. (русск. и англ.).
 22. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных сил.Том 4: – Технологические процессы и аппараты // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2000. -211 с. (соавторы: Авраменко А.А., Шевчук И.В.).
 23. Компрессорные станции ГТС Украины: Концепция модернизации газотурбинного привода газоперекачивающих агрегатов // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2009. -72 с. (соавторы: Костенко Д.А., Парафейник В.П., Боцула А.Л.).
 24. Энергетическое газотурбостроение: современное состояние и тенденции развития // Киев: Изд. ИТТФ НАНУ. -2008. -74 с. (соавторы: Патон Б.Е., Костенко Д.А., Письменный А.С., Билека Б.Д.).
 25. Advanced Combustion and Aerothermal Technologies (англ. яз). Материалы Научного семинара НАТО. Киев, Украина// Голландия: Изд. «Springer». -2007. 480 с. (соавтор-редактор: Syred N., Великобритания).
 26. Розробка й впровадження суднових ГТД ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект» // Миколаїв: Вид-во «Торубари О.С.». -2010. -282 с. (соавторы: Романов В.В., Хоменко А.И., Спицин В.Е., Чернов С.К., Коваль В.А.).
 27. Обеспечение показателей надежности и ресурса ГТД стационарного применения // Харьков: Изд. Ин-та проблем машиностроения НАНУ. -2011. -318 с. (соавторы: Коваль В.В., Романов В.В., Спицин Е.В., Хоменко А.И., Ковалева Е.А.).
 28. Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения (сборник статей) // Том 1.Изд. «Научная корпорация ФЭД». Харьков. -2014. -680 с. (под. ред. акад. НАНУ Халатова А.А.).
 29. Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения (сборник статей) // Том 2.Изд. «Научная корпорация ФЭД». Харьков. -2014. -680 с. (под. ред. акад. НАНУ Халатова А.А.).

Навчальні посібники для вузів:

 1. Теория и техника теплофизического эксперимента (1 изд.) // M.: Изд. «Энергоатомиздат». -1985. -356 с. (соавторы: Гортышов Ю.Ф., Дресвянников Ф.Н., Идиатуллин Н.С., Калмыков И.И., Щукин В.К.).
 2. Теория и техника теплофизического эксперимента (2 изд.) // M.: Изд. «Энергоатомиздат». -1993. -443 с. (соавторы: Гортышов Ю.Ф., Дресвянников Ф.Н., Идиатуллин Н.С., Калмыков И.И., Щукин В.К.).
 3. Основы научных исследований // Киев: Изд. «Вища школа». -1985. -190 с. (соавтор: Дикий Н.А.).
 4. Летательные аппараты и cиловые установки // Киев: Изд. Ин-та Военно-воздушных сил Украины. -1988. -111 с. (соавтор: Горбунов А.Ю.).
返回顶部