ВІДДІЛ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕРМОГАЗОДИНАМІКИ (ВТТГД)

29-1ІСТОРІЯ ВІДДІЛУ:

Відділ Високотемпературної термогазодинаміки (ВТТГД) утворився в 1986 р з відділу Динаміки теплових процесів, який був організований в 1964р. З 1983 р Відділ очолюється академіком НАН України, доктором технічних павук, професором А. А. Халатовим. З цього часу у Відділі починають розвиватися експериментальні та теоретичні дослідження в області термогазодинаміки потоків в полях відцентрових сил і їх застосування в енергетичних машинах, технологічних процесах і апаратах. З 1986 р цей напрямок стає основним науковим напрямком Відділу, і з цієї причини він був перейменований в Відділ Високотемпературної термогазодинаміки. За короткий період у Відділі була створена сучасна експериментальна база, оснащена системою автоматизації експерименту, термоанемометрією. У Відділі протягом багатьох років проводяться роботи в галузі математичного моделювання нестаціонарних процесів в транспортних і стаціонарних енергетичних установках.

Практично в усіх напрямках співробітниками Відділу отримані основні фундаментальні результати, внесений серйозний вклад у теорію і практику потоків в полях відцентрових масових сил. Результати, отримані в відділі, мали серйозний вплив на розробку конструкцій в оборонній техніці і розвиток нових теплотехнологічних процесів. В даний час Відділ займає стійке провідне положення, як в Україні, так і в світі з цієї проблеми, про що свідчать видані монографії, запрошення на міжнародні та національні конференції, отримані міжнародні гранти і наукові нагороди, запрошення в закордонні університети, наукові центри і проектні організації для читання лекцій і проведення семінарів.

З 1983 р Відділ очолює д.т.н., професор, академік НАН України А.А. Халатов – провідний науковець у галузі термогазодинаміки потоків в полях відцентрових сил, систем охолодження лопаток газових турбін, нових вихрових технологій аеротермодинаміки, високотемпературної теплофізики, інтенсифікації теплообміну. Халатов А.А. – Автор і співавтор 29 монографій і книг, понад 750 наукових статей (понад 100 англійською мовою) і 110 патентів України і Росії. Підготував 36 кандидатів і 4 докторів технічних наук. Запрошувався для роботи до США та Великобританії.

КАДРОВИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ:

23 співробітники, з них 1 д.т.н., академік НАН України, 11 к.т.н.

КОНТАКТИ:

03680, Київ, вул.Марії Капніст, 2-а

Тел. 044 453 28 53

Основні напрямки діяльності відділу

Докладні напрямки діяльності відділу

Опис виконуваних і виконаних проектів

Міжнародна діяльність

Основні публікації відділу

Інформація про співробітників відділу

Лабораторія моделювання процесів тепломасообміну в об’єктах енергетики та теплотехнологіях (МПТ) 

завідувач  лабораторією д-р техн. наук Павло Григорович Круковський

返回顶部