Основні напрямки діяльності відділу МОТП

1.Розвиток наукових основ моніторингу технічного стану та довкілля об’єктів теплоенергетики, підвищення їхньої ефективності для продовження ресурсу та забезпечення оптимізації режимів функціонування;

2. Розроблення наукових основ, вимірювальних технологій та систем  шумової діагностики теплоенергетичного обладнання;

 

 

3. Розвиток науково-технічних засад вимірювання теплових величин; розроблення та впровадження засобів вимірювання теплофізичних характеристик і терморадіаційних властивостей;

4. Розроблення інноваційних методів та систем діагностування теплотехнічного обладнання, зокрема на базі розподілених обчислювальних інфраструктур;

5. Розроблення новітніх технологій створення матеріалів та наноструктурних і нанокомпозиційних покриттів багатофункціонального призначення з покращеними теплофізичними властивостями;

6. Розроблення нормативно-технічної документації (стандарти, технічні умови, методики вимірювань і ін.), гармонізація національних стандартів з європейськими нормами вимірювання теплового потоку, теплофізичних характеристик матеріалів, речовин, будівель, споруд, а також параметрів теплових режимів роботи обладнання;

返回顶部