Комерційні пропозиції відділу МОТП

СЕНСОРИ І ПРИЛАДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ

>>>КАТАЛОГ ПРИЛАДІВ І СЕНСОРІВ<<<

  • ПЕРВИННІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ: сенсори, які є термоелектричними перетворювачами теплового 10-11потоку в електричний сигнал постійного струму згідно державного стандарту ДСТУ 3756 і призначені для вимірювання теплового потоку і (або) поверхневої густини теплового потоку. В відділі освоєно випуск сенсорів різних моделей і габаритів, які враховують особливості об’єкта, що контролюється, та умов експлуатації.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювання поверхневої густини теплового потоку, (10-3 –106) Вт/м2.

Діапазон вимірювання теплового потоку, від 10-6 до 103 Вт.

Діапазон робочих температур, від мінус 200 до 300 оС.

Інерційність, від 3 до 40 с.

  • ПЕРВИННІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТЕМПЕРАТУРИ: сенсори, які є термоелектричними перетворювачами або термометрами опору і призначені для контактного вимірювання температури. Освоєно декілька моделей малогабаритних зондових і поверхневих сенсорів для вимірювання і регулювання температури в різному технологічному обладнанні.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювання температури, від мінус 50 до 300 оС.

Похибка вимірювання, ± 0,5%.

  • ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «РЕСУРС»: є багатоканальною вимірювальною системою (до 96 вимірювальних каналів) і призначений для контактного вимірювання теплових 10-13потоків і температур при визначенні теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон і дверей. ИК «Ресурс» може також використовуватися для вимірювання тепловтрат від будівель, споруд і енергетичних об’єктів в натурних умовах.

ПЕРЕВАГИ: дозволяє мобільно проводити випробування будівельних конструкцій в натурних умовах.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірюваних значень поверхневої густини теплового потоку, (10 – 300), Вт/м2;

Діапазон вимірюваних значень температури, від мінус 40°С до +50°С

СПОЖИВАЧІ: науково-дослідні і випробувальні лабораторії, підприємства будівельної галузі, комунальної енергетики та ін.

Строк поставки – 4?9 місяців в залежності від об’єму робіт за договором.

  • УСТАНОВКА ИТ-7С: призначена для визначення коефіцієнтів теплопровідності 10-14теплоізоляційних і будівельних матеріалів в лабораторних умовах.

ПЕРЕВАГИ:

–        автоматизація вимірювань, обробки і документування результатів спостережень;

–        високий метрологічний рівень вимірювання коефіцієнту теплопровідності матеріалів.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювання коефіцієнту теплопровідності, (0,02?3,0) Вт/(м?К)

Границі допустимої основної відносної похибки, ±3%

Діапазон робочої температури, від мінус 40оС до 180 оС

СПОЖИВАЧІ: науково-дослідні і випробувальні лабораторії, підприємства будівельної галузі.

Строк поставки – 6?8 місяців.

  • ПЕРЕНОСНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ЕКСПРЕС-ВИМІРЮВАНЬ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: призначений для10-15 експрес-вимірювань теплопровідності будівельних матеріалів та виробів у виробничих умовах.

ПЕРЕВАГИ:

  • отримання результату за 20 хвилин;
  • автоматизація вимірювань та обробки результатів досліджень.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірюваних значень коефіцієнтів ефективної теплопровідності, (0,03?1,5) Вт/(м?К)

Діапазон робочих температур, (10?40) оС

Зразок дослідного матеріалу або готовий виріб можуть бути довільної форми, але мати одну пласку поверхню, або допускати можливість її підготування, при цьому розміри цієї поверхні повинні бути не менше 200?200 мм, а товщина зразка не менше 100 мм.

Габарити приладу, 250?250?85 мм.

Маса приладу, 3,5 кг:

СПОЖИВАЧІ: науково-дослідні і випробувальні лабораторії, підприємства будівельної галузі.

Строк поставки – 4 місяці.

  • СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ ТЕПЛОЄМНОСТІ МАТЕРІАЛІВ: 10-15є багатокомірковим калориметром, що працює за принципом покрокового сканування (ДСТУ ISO 11357-4) і призначений для вимірювання теплоємності полімерних та синтетичних матеріалів, в тому числі гум, пластмас, композитів і ін.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювання питомої теплоємності, (300 – 3000) Дж/(кг?К)

Діапазон значень робочої температури, (300 – 450) К

Кількість зразків, що досліджуються одночасно, 5 шт.

Розміри дослідного зразка, max ?29 ? 5 мм

Допустима відносна похибка вимірювань питомої теплоємності, ± 2%

Допустима абсолютна похибка вимірювань температури віднесення, ±1 К

СПОЖИВАЧІ: науково-дослідні і випробувальні лабораторії.

Строк поставки – 1 рік.

  • УНІВЕРСАЛЬНИЙ БОМБОВИЙ КАЛОРИМЕТР ЗГОРЯННЯ: є бомбовим безводним калориметром згоряння і призначений для вимірювання теплоти згоряння твердого, рідкого і газоподібного палива.10-16

ПЕРЕВАГИ ПРИЛАДУ:

–   забезпечує автоматизацію процесів вимірювання й обробки результатів;

–   не потребує дистильованої води;

–   компактність конструкції, зручність обслуговування;

–   не потребує приміщення зі спеціальними температурно-вологісними умовами;

–   замінює традиційні водяні калориметри, що не випускаються в Україні.

Проба палива, підготовлена відповідно до вимог діючих стандартів, спалюється при високому тиску кисню в калориметричній бомбі, яка розміщена в тепловому блоці калориметра.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон вимірювання кількості теплоти, (10 – 35) кДж

Границі допустимої основної відносної похибки, ±(0,1– 0,2)%

СПОЖИВАЧІ: ТЕС, ТЕЦ, промислові та опалювальні котельні, а також науково-дослідні, випробувальні та сертифікаційні лабораторії.

  • ПРИЙМАЧ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАП-12Д: являє собою абсолютний диференціальний порожнинний водоохолоджуваний приймач10-17 теплового випромінювання і призначений для застосування в якості нестандартизованого робочого засобу вимірювання поверхневої густини потоку результуючого теплового випромінювання при випробуваннях різних матеріалів на вогнестійкість і швидкість поширення полум’я.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Діапазон значень густини потоку теплового випромінювання, (1?70) кВт/м2

Спектральний діапазон теплового випромінювання, (0,3?24) мкм

Границі допустимої основної відносної похибки вимірювання, ±3,5%

Інтегральна поглинальна здатність,          0,99±0,005

Гранична робоча температура, 50 ?С

СПОЖИВАЧІ: науково-дослідні та випробувальні лабораторії; центри сертифікації.

Строк поставки – 4 місяці.

返回顶部