ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ (МОТП)

 Загальна інформація про відділ

 

Зав. відділу: член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Бабак Віталій Павлович

 

Історія відділу

Відділ теплометрії, діагностики і оптимізації в енергетиці створено в січні 2015 року на базі наукових відділів теплометрії (керівник к.т.н. Декуша Л.В.) та діагностики і оптимізації в енергетиці (керівник чл.-кор. НАН України Бабак В.П.).

Відділ теплометрії був створений в 1970 р. член-кореспондентом АН УССР Геращенко О.А. – засновником наукової школи теплофізичних вимірювань. В 1991 році відділ теплометрії очолила учениця Геращенко О.А. д.т.н. Грищенко Т.Г. Під її керівництвом було продовжено розвиток напрямку теплофізичного приладобудування. С 2003 року керівником став к.т.н. Декуша Л.В.

Відділ діагностики та оптимізації в енергетиці був організований в 2011 р. член-кореспондентом НАН України Бабаком В.П. на базі відділу технологій комбінованого вироблення енергії (керівник д.т.н. Білека Б.Д.). В свою чергу, відділ технологій комбінованого вироблення енергії був утворений в 2005 р. на базі неструктурної лабораторії відділу теплопровідності – найстарішого відділу Інституту технічної теплофізики, очолюваного академіком НАН України Дибаном Є.П.

Рішенням Вченої ради Інституту від 11.10.18 назву відділу теплометрії, діагностики і оптимізації змінено на «Відділ моніторингу та оптимізації теплофізичних процесів».

У складі відділу працюють 26 наукових співробітників, серед яких 1 член-кореспондент НАН України, 9 докторів наук, 15 кандидатів наук.

 

Контакти

03680, Київ, вул. Марії Капніст, 2-а

тел.:            (044) 453-28-64 (Бабак В.П.)

факс:           (044) 456-60-91

e-mail:         vdoe@ukr.net

Основні напрямки діяльності відділу

Детальні напрямки діяльності відділу

Опис виконаних проектів та проектів, що виконуються

Комерційні пропозиції

Основні публікації відділу

返回顶部